Stergerea faptelor din cazierul fiscal se va face la un termen stabilit in functie de gravitate

0 Comments


Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri un proiect de ordonanta prin care stabileste noi conditii in care se radiaza faptele inscrise in cazierul fiscal al unui contribuabil. Prin noul act normativ se propune diferentierea termenului in care se radiaza faptele si situatiile care atrag inscrierea in cazierul fiscal, in functie de gravitatea faptei savarsite de catre contribuabil.

Modificarile au drept scop “diferentierea termenului de radiere a faptelor savarsite de contribuabili si care se inscriu in cazierul fiscal, in sensul ca se va tine cont de gravitatea fapte savarsite de contribuabil”, a afirmat secretarul de stat in ministerul finantelor publice, Dan Lazar.

Actul normativ prevede ca unele fapte care constituie contraventii, dar nu au o gravitate deosebita, sa fie radiate din cazierul fiscal in termen de 1 an, in timp ce pentru infractiunile cu gravitate deosebita, ramane termenul de 5 ani, dupa care se va radia respectiva fapta din cazierul fiscal. ”De exemplu, pana in momentul de fata, in cazul in care un contabil nu depunea o declaratie de impunere pe un anumit impozit, /…/ aceasta inactivitate era trecuta in cazierul fiscal atat al administratorului societatii, cat si al firmei respective. Iar respectiva societate de la momentul reactivarii ei si pana la momentul in care isi putea desfasura din nou activitatea trebuia sa astepte 5 ani de zile. si nu era normal pentru o fapta minora, sa suporte astfel de consecinte”, a explicat Dan Lazar.

Secretarul de stat a precizat ca modificarile aduse vizeaza si introducerea de noi contraventii pentru: neretinerea impozitelor cu stopaj la sursa, neprezentarea de catre contribuabil a bunurilor sau a materiei impozabile in vederea calcului impozitului de catre fisc, precum si pentru retinerea si nevarsarea, in cazul acelor categorii de impozite si taxe care sunt prin stopaj la sursa, daca contribuabilul nu este de rea credinta.

Ce este cazierul fiscal si ce contine?

Faptele savarsite de catre contribuabilii – persoane fizice si juridice, precum si de catre asociati, actionari si reprezentanti legali ai persoanelor juridice, care sunt de natura infractiunilor si contraventiilor incriminate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara se inscriu in cazierul fiscal al acestora.

In afara acestor fapte contraventionale si penale se inscriu si: atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz, precum si inactivitatea fiscala, declarata potrivit legii.

In acest ultim caz, inactivitatea fiscala se inscrie atat in cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactiva, cat si al reprezentantilor legali ai acesteia.
 
Potrivit proiectului adoptat de Guvern, contraventiile – fapte cu un pericol social, riscuri si consecinte din punct de vedere al evaziunii fiscale, mai mici decat infractiunile, vor fi radiate din cazierul fiscal intr-un termen de 1 an de la data ramanerii definitive a actului prin care au fost sanctionate aceste fapte, dar nu mai tarziu de 5 ani de la data ramanerii definitive a actului prin care au fost sanctionate.

In mod similar, se va realiza radierea si in situatia in care contribuabilului i s-a atras raspunderea solidara cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.

De asemenea, radierea faptelor contraventionale si a celor privind raspunderea solidara cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, care au atras raspunderea patrimoniala, va fi conditionata si de plata amenzilor stabilite, respectiv a stingerii sumelor datorate ca urmare a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.

O alta modificare, o reprezinta si radierea din cazierul fiscal a contribuabililor declarati inactivi, la data reactivarii sau la data expirarii unui termen de 3 luni de la reactivare, in functie de gravitatea faptei care a atras declararea starii de inactivitate.

Astfel, potrivit proiectului, contribuabilii care au inscrise date in cazierul fiscal se scot din evidenta daca se afla in urmatoarele situatii:
a) faptele pe care le-au savarsit nu mai sunt sanctionate de lege;
b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecatoreasca constatata prin hotarare judecatoreasca;
c) nu au mai savarsit fapte de natura infractiunilor incriminate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara, intr-o perioada de 5 ani de la data ramanerii definitive a actului prin care au fost sanctionate;
d) nu au mai savarsit fapte sanctionate contraventional de natura celor prevazute in actele normative din sfera fiscala, financiara, vamala, precum si cele care privesc disciplina financiara, intr-o perioada de 1 an de la data ramanerii definitive a actului
prin care au fost sanctionate aceste fapte, chiar daca au platit cuantumul amenzii aplicate prin procesul verbal de contraventie inlauntrul acestui termen. in cazul in care cuantumul amenzii nu a fost achitat in cadrul acestui termen, scoaterea din evidenta se
va realiza la data achitarii amenzii, dar nu mai tarziu de 5 ani de la data ramanerii definitive a actului prin care au fost sanctionate aceste fapte;
e) la data stingerii sumelor datorate ca urmare a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, dar nu mai devreme de 1 an de la data comunicarii deciziei organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor
administrative sau judiciare de atac, insa nu mai mult de 5 ani de la data comunicarii acestor decizii;
f) la data reactivarii contribuabilului in situatia in care acesta a fost declarat inactiv sau la data expirarii unui termen de 3 luni de la data reactivarii
g) decesul, respectiv radierea contribuabilului.

In cazul in care in cazierul fiscal al contribuabililor aflati in una dintre situatiile prevazute mai sus exista si alte mentiuni cu privire la alte fapte, se sterg numai mentiunile care impun scoaterea din evidenta.

Atentie! „Termenul de cazier fiscal nu ar trebui sa se confunde cu termenul de certificat de atestare fiscala, asa cum des se intampla in practica. Certificatul de atestare fiscala este actul care se elibereaza la solicitarea oricarui contribuabil, pe baza datelor cuprinse in evidenta despre platitori, tinuta de organul fiscal competent, si cuprinde creantele fiscale exigibile existente in sold in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumita luna de referinta, si neachitate de catre contribuabil pana la data eliberarii acestuia.


Sursa: avocatnet.ro
 
 
Data adaugarii acestei stiri: 31/08/2011

Categories: