Recunoasterea divortului din strainatate in Romania

0 Comments

Cetatenii romani care au divortat in strainatate pot inregistra in Romania schimbarea starii civile. Recunoasterea in Romania a hotararilor de divort straine se realizeaza diferit in functie de tara unde s-a pronuntat divortul:

Inregistrarea divortului la Serviciu de Stare Civila competent

In cazul in care divortul s-a produs intr-una din tarile Uniunii Europene, schimbarea starii civile se va inregistra printr-o cerere adresata Serviciului de Stare Civila de la ultimul loc de domiciliu al solicitantului.

Pentru efectuarea demersurilor necesare, persoana interesata trebuie sa se prezinte personal sau poate fi reprezentata prin avocat pe baza unei procuri speciale autentice.

Recunoasterea hotararii de divort de catre instanta judecatoreasca

In cazul in care divortul s-a produs intr-o tara din afara Uniunii Europene, recunoasterea divortului se face de catre Tribunalul ultimului loc de domiciliu din tara – printr-o procedura care se numeste exequator. Petentul va depune la Tribunal o cerere prin care va solicita recunoasterea de catre Statul Roman a hotararii de divort pronuntata in strainatate.

Pentru efectuarea procedurilor necesare, persoana interesata trebuie sa se prezinte personal sau poate fi reprezentata de avocat pe baza contractului de asistenta juridica.

Inscrierea divortului pronuntat in strainatate, se va face numai dupa ce hotararea straina, definitiva si irevocabila, a fost recunoscuta de catre tribunalul competent.

Dupa obtinerea hotararii Tribunalului, solicitantul se va adresa Serviciului de Stare Civila pentru a opera modificarea starii sale civile.

Acte necesare pentru recunoasterea hotararii de divort din strainatate

La cererea de recunoastere a hotararii straine trebuie anexate in mod obligatoriu urmatoarele acte:

  • hotararea straina – trebuie sa aiba aplicata apostila conform Conventiei de la Haga din 1961 sau in cazul in care este emisa de o tara care nu este semnatara a Conventiei, hotararea trebuie sa fie supralegalizata (sau o procedura/denumire similara);
  • dovada caracterului definitiv al acesteia potrivit legii statului unde a fost pronuntata – poate fi sub forma unui document separat sau poate fi o mentiune facuta direct in hotararea de divort;
  • traducerea legalizata a documentelor scrise in limba straina;
  • informaţii privind numele purtat de soti dupa divort; revenire la numele anterior casatoriei, etc.

Prin procedura de exequator pot fi recunoscute

  • hotarari/decizii/sentinte judecatoresti
  • acte notariale
  • acte jurisdictionale – decizii/hotarari – ale oricaror autoritati competente conform legii statului emitent

Casatoriile incheiate in strainatate si desfacute prin divort se inscriu prin mentiune, pe marginea actului de nastere, cererea insotita de certificatul sau extrasul de casatorie, in original, fotocopie si traducere legalizata, precum si sentinta de divort, in original, fotocopie si traducere legalizata, autentificate, se adreseaza primarului localitatii care are in pastrare actul de nastere si se inainteaza, spre aprobare, Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.

In cazul in care hotararea de divort nu este recunoscuta de plin drept in Romania (este emisa de la autoritati ale statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene), la cerere se va anexa si recunoasterea hotararii straine de catre tribunalul de pe raza judetului unde are sau a avut domiciliul persoana in cauza.

Atunci cand din sentinta de divort nu reiese numele pe care sotii il vor purta dupa divort, se vor prezenta declaratii autentice din partea acestora, sau numai a sotului care solicita inscrierea mentiunii de divort, din care sa rezulte numele dupa divort.

In cazul inscrierii schimbarii numelui intervenita in strainatate, cererea se adreseaza primarului localitatii care are in pastrare actul de nastere si se va face cu aprobarea D.E.P.A.B.D, la cererea titularului actului, care poate fi facuta personal sau prin imputernicit cu procura speciala, ori imputernicire avocatiala, valabila doar pentru inscrierea mentiunii corespunzatoare pe actul de stare civila, pentru emiterea noului certificat este necesar sa se prezinte o procura speciala.

Daca doriti initierea unor demersuri in acest sens, ne puteti contacta:
 TEL: (+ 4) 0722 236 175 sau email: office@avocat-bucuresti.info

Categories: