Punerea in executare a hotararii judecatoresti

0 Comments


Cititi acest ghid util pentru a afla mai multe informatii legate de punerea in executare a hotararii judecatoresti. Potrivit legislatiei in vigoare sentintele primei instante raman definitive:
 
 • din momentul expirarii termenului de apel in cazul in care: a.) apelul declarat a fost retras inaintea expirarii termenului sau b.) cand nu s-a depus un apel in termen;

 • din momentul pronuntarii cand hotararea respectiva nu este supusa recursului sau apelului;

 • la data expirarii termenului stabilit pentru depunerea recursului in cazul sentintelor nesupuse apelului sau daca apelul declarat a fost respins: a.)cand nu s-a depus recurs in termenul respectiv sau b.) recursul depus a fost retras inaintea expirarii termenului;

 • din momentul retragerii apelului in cazul in care acest lucru s-a produs dupa expirarea termenului stabilit pentru depunerea apelului;

 • din momentul retragerii recursului depus impotriva sentintelor mentionate anterior in cazul in care retragerea s-a facut dupa expirarea termenului stabilit pentru recurs;

 • din momentul pronuntarii hotararii prin care s-a declarat respingerea recursului impotriva hotararilor mentionate anterior.
Hotararile instantei de recurs raman definitive din momentul pronuntarii acestora cand:

 • cauza respectiva a fost rejudecata dupa admiterea recursului;

 • recursul a fost admis respectiv procesul s-a incheiat in fata instantei de recurs fara a fi rejudecat;

 • hotararea cuprinde o mentiune referitoare la plata cheltuielilor judiciare in cazul respingerii recursului depus.

Hotararile instantei de apel raman definitive de la data:

 • expirarii termenului stabilit pentru recurs in cazul in care a.) apelul a fost admis fara a fi trimis pentru rejudecare si nu s-a depus recurs in termenul respectiv sau b.) cand recursul depus impotriva sentintei mentionate anterior a fost retras in termenul stabilit;

 • din momentul retragerii recursului depus impotriva hotararii respective in cazul in care acest lucru s-a produs dupa expirarea termenului de recurs stabilit de instanta;

 • din momentul pronuntarii sentintei prin care s-a respins recursul depus impotriva hotararii mentionate anterior.

Conform legislatiei din Romania hotararile penale definitve sunt puse in executare de catre prima instanta de judecata care este defapt instanta de executare.

Etapele executarii acestor hotarari penale sunt:

 • instanta de executare va emite mandatul de executare, acest mandat va fi comunicat organelor de politie. Pe urma se va pune in executare hotararea respectiva.

 • organul de politie are obligatia sa asigure executarea mandatului.
Pedepsele care se pot aplica printr-o hotarare judecatoreasca pot fi: pedeapsa inchisorii ( care se poate executa prin suspendarea sub supraveghere, suspendarea conditionata a executarii pedepsei respectiv prin executarea pedepsei la locul de munca), pedepse accesorii, pedeapsa pentru achitarea amenzii penale, detentiune pe viata si pedepse complementare.
Art. 90 din Codul penal prevede faptul ca instanta judecatoreasca poate admite inlocuirea raspunderii penale cu o sanctiune cu caracter administrativ precum avertismentul, amenda administrativa sau mustrarea.

Procedura executarii unei hotarari penale poate fi intrerupta de anumite schimbari precum:

 • inlocuirea pedepsei amenzii in situatia in care persoana condamnata se sustrage de la executarea amenzii penale;

 • inlocuirea pedepsei detentiei pe viata cu o pedeapsa cu caracter administrativ;

 • anularea sau revocarea pedepsei la locul de munca;

 • anularea sau revocarea suspendarii conditionate;

 • incetarea executarii pedepsei respective la locul de munca;

 • liberarea conditionata a persoanei condamnate conform conditiilor precizate de art. 59-60 din Codul penal;

 • intreruperea sau amanarea executarii pedepsei respective;

 • inlocuirea executarii pedepsei pentru militari;

 • reducerea pedepsei pentru militari.

In situatiile urmatoare persoanele condamante pot solicita intreruperea sau amanarea executarii pedepsei:

 • cand persoana respectiva este gravida sau este responsabila de intretinerea unui copil mai mic de 1 an;

 • cand dintr-o expertiza medico-legala reiese ca persoana condamnata sufera de o boala care face imposibila executarea pedepsei respective. In aceasta situatie se poate amana executarea pedepsei;

 • cand din cauza unor conditii speciale executarea pedepsei ar produce consecinte neplacute pentru familia persoanei condamnate sau pentru unitatea in care isi desfasura activitatea profesionala. Instanta de judecata va analiza aceste conditii speciale iar in anumite cazuri executarea pedepsei se va putea amana pentru cel mult trei luni;

Persoanele care solicita intreruperea sau amanarea executarii pedepsei vor depune urmatoarele documente la instanta de judecata:

 • cererea de intrerupere a executarii pedepsei care se va adresa instantei care a pronuntat hotararea penala;

 • cererea de amanare a executarii pedepsei. Acest document va fi depus de un reprezentant legal sau de persoana condamata, de procuror sau de sotul condamnatului;


In urmatoarele situatii persoana condamnata poate depune o contestatie impotriva hotararii penale:

 • cand hotararea respectiva nu era definitiva si se mai poate declara apel sau recurs impotriva executarii pedepsei;

 • cand instanta a comis o greseala si se pune in executare o hotarare fata de o persoana desi sentinta priveste o alta persoana;

 • cand persoana condamnata invoca gratierea, amnistie sau prescriptia care poate reduce pedeapsa;

 • cand exista nelamuriri referitoare la durata pedepsei sau la modalitatile de executare respectiv la executarea laturii civile.

Contestatia se va depune in timpul executarii sau in perioada implinirii termenului pedepsei respective.

Cabinetul nostru de avocatura va ofera servicii juridice si informatii legate de punerea in executare a hotararii judecatoresti.

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta:
TEL: 0722.236.175 sau email: office@avocat-bucuresti.info

Categories: