Procura cumparare auto

Subsemnatul ………………………….. cetăţean ………………….., născut la data de …………….., in localitatea ………………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat in ………………………, str. ………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetăţean ………………………., născut la data de …………………………….., in localitatea …………………………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat in ………………………., str. ……………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ……………………….., posesor al ………., seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………….. la data de …………….., cod numeric personal …………………………………, ca in numele meu si pentru mine să cumpere un …………….., marca …………………………… tipul ……………………………….. la libera sa apreciere.

In acest scop, mandatarul meu este împuternicit sa semneze actul de vânzare-cumpărare, sa achite vânzătorului preţul care va fi necesar, dar nu păgubitor pentru mine si să plătească toate taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Totodată, mandatarul meu mă va reprezenta la Registrul Auto Roman pentru efectuarea verificărilor, la organele de politie rutiera pentru înmatricularea acestuia, precum si la organele financiare competente pentru înscrierea autovehiculului in evidentele fiscale.

Consimt ca autoturismul sa fie înscris in circulaţie pe numele meu, mandatarul meu putând ridica certificatul de înmatriculare, precum şi plăcuţele cu numerele de înmatriculare ale autovehiculului.

Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.

Redactata si editata/dactilografiata in ……….. exemplare, la ………….., astăzi, data autentificării.

S-au eliberat părţilor ……………….. exemplare.

MANDANT

————————–

Modele acte juridice – Orice fond trebuie sa aibă o formă.

Atunci cand solicitam exercitarea, apararea sau recunoasterea unui drept, aceasta solicitare trebuie sa fie concretizata intr-un model de cerere, actiune sau contract

Cabinetul de avocaturaAvocat Leonte Oana Madalina – vine in ajutorul dumnevoastra oferindu-va modele si exemple de acte, actiuni, cereri de chemare in judecata, contracte, procuri, plangeri, dverse…., necesare atat in instanta de judecata cat si în alte domenii.
Pentru redactarea unor acte juridice personalizate nevoilor dumnevoastra contactati-ne cu incredere.