Modificarile Statutului profesiei de avocat – publicate in Monitorul Oficial

0 Comments


In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 658 din data de 15 septembrie 2011 a fost publicata Hotararea Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 15/2011 pentru modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat.
 
Modificarile Statutului profesiei de avocat au fost adoptate in urma Congresului Avocatilor din luna iunie 2011. Prezentam, in continuare, cateva din noile prevederi:
 
Potrivit noului Statut  sunt  interzise folosirea, fara drept, de catre orice persoana a denumirilor «Barou», «Uniunea Nationala a Barourilor din Romania», «U.N.B.R.» ori «Uniunea Avocatilor din Romania» sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum si folosirea fara drept a insemnelor specifice profesiei de avocat ori purtarea fara drept a robei.
 
Primirea in profesia de avocat se realizeaza numai in baza promovarii examenului organizat de catre U.N.B.R., la nivel national.
 
Cu titlu de exceptie, in conditiile legii, pot accede in profesie, fara sustinerea examenului, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie carora le-a expirat mandatul pentru care au fost numiti ori, dupa caz, care au fost eliberati din motive neimputabile, precum si judecatorii de la instantele internationale.

Eexamenul de definitivare in profesia de avocat se organizeaza anual de U.N.B.R., la nivel national, si se desfasoara, in mod unitar, in centrele teritoriale ale I.N.P.P.A.
 
Alte modificari se refera la incompatibilitatea profesiei de avocat cu calitatea de administrator unic sau – in cazul unei pluralitati de administratori – aceea de administrator cu puteri depline de reprezentare si administrare, de presedinte al consiliului de administratie ori de membru in comitetul de directie al unei societati comerciale cu raspundere limitata. De asemenea, exercitarea profesiei de avocet este incompatibila cu calitatea de presedinte al consiliului de administratie ori al consiliului de supraveghere sau de membru in comitetul de directie ori in directoratul unei societati comerciale pe actiuni.
 
Continuarea exercitarii profesiei dupa intervenirea cazului de incompatibilitate constituie exercitarea fara drept a profesiei de avocat, cu consecintele prevazute de lege, si constituie abatere disciplinara grava, sanctionata cu excluderea din profesie.
 
Participarea la adunarea generala de alegere a organelor de conducere ale baroului se face personal. Exercitarea dreptului de vot nu poate fi delegata.
 
Contractul de asistenta juridica se considera a fi fost incheiat si in mod tacit daca clientul a achitat onorariul mentionat in cuprinsul acestuia, achitarea acestui onorariu valorand acceptarea contractului de catre client, caz in care data incheierii contractului este considerata a fi data mentionata in cuprinsul contractului.

Se introduc noi prevederi referitoare la cazurile si conditiile acordarii asistentei judiciare, precum si organizarea activitatii de asistenta judiciara.
 
Noile prevederi modifica denumirea de “societatea civila profesionala cu raspundere limitata” in ”societate profesionala cu raspundere limitata”.
 
Se introduce o noua sectiune intitulata “Recuperarea capacitatii de munca” in care se mentioneaza ca fiecare forma de exercitare a profesiei este libera sa stabileasca perioadele de repaus anual pentru fiecare avocat care activeaza in cadrul sau. In acest sens, pentru fiecare forma de exercitare a profesieie se introduce obligatia de a notifica in prealabil baroului pe tabloul caruia este inscrisa, inceperea si durata estimata a fiecarei perioade de repaus pentru fiecare avocat in parte, in scop de evidenta.
 

Cheltuielile cu recuperarea capacitatii de munca efectuate de avocat includ, nelimitativ, costurile transportului, cazarii, meselor, tratamentului de refacere etc. Toate aceste cheltuieli sunt necesare pentru exercitarea corespunzatoare a profesiei si sunt deductibile in conditiile legii.

Sursa: juridice.ro

Data adaugarii acestuei stiri: 23/09/2011

Categories: