Logodna – Noul Cod Civil

0 Comments


Noul Cod Civil reglementeaza logodna ca fiind promisiunea reciproca de a incheia casatoria.

Condiţiile de fond pentru a încheia o logodnă sunt aceleaşi ca pentru încheierea căsătoriei:

– conditiile de fond pentru a incheia o logodna sunt, de principiu, aceleasi ca pentru incheierea casatoriei, respectiv:
– consimtamantul liber si personal al logodnicilor;
– varsta minima 18 ani sau, pentru motive temeinice, 16 ani, cu incuviintarea parintilor sau tutorelui;
– persoana sa nu fie logodita;
– persoanele care se logodesc sa fie de sex diferit (logodna se poate incheia doar intre barbat si femeie);
– este oprita logodna intre tutore si persoana minora care se afla sub tutela sa;
– este interzisa logodna alienatului mintal si a debilului mintal;
– este interzisa logodna intre rudele in linie dreapta (intre parinti si copii sau intre bunici si nepoti), precum si intre cele in linie colaterala pana la al patrulea grad inclusiv (intre frati si surori, intre unchi/matusi si nepoti de frate/sora, intre verii primari, cu exceptia existentei unor motive temeinice cand instanta se va pronunta pe baza unui aviz medical special dat in acest sens);
– incheierea logodnei nu este supusa niciunei formalitati si poate fi dovedita cu orice mijloc de proba (inscrisuri, martori etc.);

Incheierea casatoriei nu este conditionata de incheierea logodnei. Cu toate acestea partea care rupe logodna în mod abuziv sau care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei.

Ruperea logodnei

– nu este supusa niciunei formalitati si poate fi dovedita cu orice mijloc de proba;
– logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrans sa incheie casatoria;
– ca si o garantie a libertatii matrimoniale, clauza penala stipulata pentru ruperea logodnei este considerata nescrisa (adica nu se va lua in seama o obligatie asumata la plata unei sume de bani determinata);
– in cazul ruperii logodnei, se restituie darurile pe care logodnicii le-au primit in considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, in vederea casatoriei, cu exceptia darurilor obisnuite. Darurile se restituie in natura sau, daca aceasta nu mai este cu putinta, in masura imbogatirii. Darurile nu se restituie daca logodna a incetat prin moartea unuia dintre logodnici;
– partea care rupe logodna in mod abuziv sau care, in mod culpabil, l-a determinat pe celalalt sa rupa logodna, poate fi obligata la despagubiri pentru cheltuielile facute sau contractate in vederea casatoriei, in masura in care au fost potrivite cu imprejurarile, precum si pentru orice alte prejudicii cauzate.

Termenul in care poate fi exercitat dreptul la actiune pentru restituirea darurilor facute in considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, in vederea casatoriei, precum si pentru sanctionarea ruperii abuzive a acesteia este de un an de la ruperea logodnei.


Institutia logodnei este complet noua in Romania insa este discutabil daca o astfel de reglementare era necesara. Totusi, pentru persoanele carora aceste dispozitii le sunt aplicabile exista avantaje, in special in ceea ce priveste acordarea de despagubiri.


Data adaugarii acestui articol: 06/10/2011

Categories: