Legea privind cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor a fost publicata in M. Of.

0 Comments


In Monitorul Oficial, Partea I nr. 493 din 11 iulie 2011 a fost publicata Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

Potrivit Legii 153/2011 detinatorii de orice fel ai cladirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de inchidere perimetrala, pun in pericol sanatatea, viata, integritatea fizica si siguranta populatiei si/sau afecteaza calitatea mediului inconjurator, a cadrului urban construit si a spatiilor publice urbane, in temeiul si cu respectarea legislatiei in vigoare privind calitatea in constructii si a prezentei legi, sunt obligati ca, din proprie initiativa, sa ia masuri de realizare a lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor.

Data adaugarii acestei stiri: 12/07/2011

Categories: