Guvernul a adoptat proiectul de lege care reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal de structurile M.A.I.

0 Comments


Guvernul a adoptat, in sedinta din 20 iulie 2011, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice.

Ministerul Administratiei si Internelor a initiat acest act normativ in vederea crearii cadrului legal pentru transpunerea, in legislatia romaneasca, a principiilor cuprinse in Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului Justitie si Afaceri Europene din 27 noiembrie 2008, privind protectia datelor cu caracter personal prelucrate in cadrul cooperarii politienesti si judiciare in materie penala.Noul proiect de lege defineste cu maxima claritate termenii necesari in asigurarea protectiei datelor cu caracter personal, in cadrul desfasurarii activitatilor specifice politienesti.De asemenea, este reglementata procedura blocarii datelor cu caracter personal precum si a stergerii acestora, in momentul in care prelucrarea lor nu mai este necesara, corespunzator exigentelor Deciziei U.E.

Totodata, sunt stabilite, distinct, atat categoriile de destinatari ai transferului datelor cu caracter personal, cat si situatiile in care un asemenea transfer este permis structurilor/unitatilor M.A.I.

Noul proiect de lege instituie obligatia, pentru structurile/unitatile M.A.I. de a rectifica, sterge sau bloca datele cu caracter personal ce le sunt transmise daca se constata ca acestea sunt incorecte, neactualizate ori daca sunt transmise in mod eronat sau ilegal. Aceasta masura este insotita de obligatia de informare a entitatii ce a transmis datele.

Un capitol distinct este destinat reglementarii conditiilor care permit structurilor/unitatilor M.A.I. sa transmita si sa puna la dispozitia autoritatilor si entitatilor private din statele membre ale Uniunii Europene datele cu caracter personal primite din celelalte state membre sau state terte, in scopul cercetarii infractiunilor sau desfasurarii urmaririi penale, ori pentru prevenirea unei amenintari imediate si grave la adresa securitatii publice.

Pentru asigurarea transpunerii prevederilor Deciziei europene, a fost instituit dreptul structurilor/unitatilor M.A.I. de a solicita, de la destinatarii carora le-au transmis date cu caracter personal, informatii cu privire la prelucrarea acestora, precum si obligatia de a informa, la cerere, autoritatile competente ale unui alt stat membru care au transmis date cu caracter personal, cu privire la modul in care acestea au fost prelucrate.

De asemenea, dispozitiile legii stabilesc reguli clare, precise si previzibile care cuprind garantii adecvate si suficiente impotriva incalcarii arbitrare a dreptului la viata privata, specifice celor doua tipuri de activitati desfasurate de structurile/unitatile M.A.I., respectiv, cercetarea si combaterea infractiunilor, pe de o parte, si prevenirea infractiunilor, mentinerea si asigurarea ordinii publice, pe de alta parte.

In acest sens, este delimitata clar interconectarea sistemelor de evidenta in functie de cele doua scopuri majore mentionate anterior.

Astfel, este reglementata strict interconectarea sistemelor de evidenta in scopul cercetarii si combaterii infractiunilor, fiind identificate urmatoarele situatii: interconectarea sistemelor de evidenta detinute de structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor cu sisteme de evidenta detinute de alti operatori, institutii sau autoritati publice, numai cu acordul prealabil al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; interconectarea sistemelor de evidenta detinute de structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor cu sistemele de evidenta detinute de alti operatori, entitati private, numai in cazul efectuarii actelor premergatoare, al urmaririi penale sau al judecarii unei infractiuni, in baza unei autorizari emise de procurorul competent sa efectueze sau sa supravegheze, intr-un caz determinat, efectuarea actelor premergatoare sau urmarirea penala ori, in cazul judecarii unei infractiuni, de judecatorul anume desemnat de la instanta careia ii revine competenta de a judeca fondul cauzei pentru care sunt prelucrate datele respective.

Totodata, printr-un nou articol, se stabileste faptul ca interconectarea sistemelor de evidenta in scopul prevenirii infractiunilor, mentinerii si asigurarii ordinii publice, este conceputa ca o activitate continua. Interconectarea acestor sisteme cu sisteme de evidenta detinute de alti operatori nu este posibila.

 Mentionam faptul ca regulile prin care se asigura respectarea principiilor prevazute de Legea nr.677/2001, respectiv limitarea prelucrarilor la cele strict necesare indeplinirii indatoririlor de serviciu, cu luarea in considerare a principiilor necesitatii si proportionalitatii, sunt prevazute de norme interne in vigoare la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor.

De asemenea, proiectul de lege prevede ca dispozitiile referitoare la interconectare sa fie aplicabile si in cazul activitatilor de control la frontiera, executate, in conditiile legii, de structurile specializate ale M.A.I.

Este instituita, totodata, in textul de lege, regula potrivit careia sistemele de evidenta a datelor cu caracter personal sau, dupa caz, mijloacele automate de prelucrare a acestora detinute de structurile/unitatile M.A.I. se configureaza astfel incat nici un utilizator sa nu aiba acces decat la date cu caracter personal strict necesare desfasurarii atributiilor de serviciu . Structurile/unitatile M.A.I. au obligatia sa stabileasca acele categorii de date la care trebuie sa aiba acces fiecare utilizator in scopul indeplinirii atributiilor de serviciu .

In acord cu transpunerea prevederilor Deciziei-cadru 2008/977, a fost stabilita obligatia pentru structurile/unitatile M.A.I. de a informa in scris persoana vizata cu privire la motivele care stau la baza imposibilitatii solutionarii cererilor formulate in exercitarea dreptului de interventie in scopul rectificarii, stergerii sau, dupa caz, blocarii datelor cu caracter personal, precum si cu privire la faptul ca aceasta are dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau, dupa caz, instantei de judecata .

De asemenea, proiectul de lege instituie raspunderea structurilor/unitatilor M.A.I., in calitate de operatori, pentru prejudiciul cauzat persoanei vizate in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, chiar si in situatia in care prejudiciul a fost cauzat prin prelucrarea, in conditiile legii, a unor date cu caracter personal inexacte furnizate de o autoritate competenta a unui stat membru.

In acelasi context, se prevede ca, in situatia in care structurile/unitatile M.A.I. sunt obligate, in conditiile legii, la plata unor despagubiri pentru prejudicii cauzate unei persoane ca urmare a prelucrarii de date cu caracter personal inexacte furnizate de o autoritate competenta a unui stat membru, acestea sa dispuna masurile necesare pentru recuperarea respectivelor sume. In mod similar, sunt stabilite conditii pentru rambursarea de catre structurile/unitatile M.A.I., a unor sume platite de autoritatile straine, ca urmare a prelucrarii unor date cu caracter personal inexacte furnizate.


Sursa: euroavocatura.ro
 
Data adaugarii acestei stiri: 22/07/2011

Categories: