Exproprierea si modul de expropriere

0 Comments


Procedura de expropriere este definita si reglementata de legea 198/2004 modificata si consta in transferul fortat al unui imobil aflat in proprietatea privata a unor persoane juridice sau fizice, orase, judete, municipii sau comune in proprietatea publica a statului. Aceasta procedura se poate demara pe baza unei hotarari judecatoresti dupa o despagubire prealabila.

Utilitatea publica se declara pentru lucrari de interes local sau national. In cazul lucrarilor de interes local utilitatea publica se declara de catre Consiliul Local al Municipiului Bucuresti sau de consiliile judetene. In cazul lucrarilor de interes national utilitatea publica se va declara de Guvern.

In cazul lucrarilor de interes local care se desfasoara pe teritoriul mai multor judete, utilitatea publica va fi declarata de o comisie formata din presedintii consiliilor judetene. In situatia unui dezacord Guvernul va prelua responsabilitatea luarii unei decizii.

Potrivit legislatiei in vigoare declararea utilitatii publice se va face in urma unei cercetari prealabile si este influentata de inscrierea lucrarii in planurile de amenajare a teritoriului sau in planurile urbanistice aprobate de lege pentru zonele unde se va efectua executarea ei.

Dupa momentul declararii utilitatii publice, expropriatorul imobilului va formula planurile care vor cuprinde toate constructiile si terenurile propuse spre expropriere cu mentionarea numelui proprietarilor si a ofertelor de despagubire. Dosarul complet va fi depus la consiliul local al municipiului, comunei sau orasului pe teritoriul caruia se afla imobilele propuse spre expropriere.

Procesul verbal din care reiese rezultatul cercetarii prealabile respectiv propunerile de expropriere a imobilelor vor fi comunicate persoanelor juridice si fizice titulare de drepturi reale, in termen de 15 zile de la momentul publicarii.

Proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor propuse spre expropriere pot face intampinare in termen de 45 de zile de la primirea notificarii. Intampinarea se va inainta primarului municipiului, comunei sau ai orasului din localitatea in care se afla imobilul. Primarul va inregistra intampinarea si va nota pretentiile proprietarilor si ofertele de despagubire.
 
In termen de o luna dosarul va ajunge la Secretariatul General al Guvernului pentru lucrarile de interes national iar in cazul lucrarilor de interes local documentele vor ajunge la Consiliul Local al Municipiului Bucuresti sau la consiliul judetean. Intampinarile vor fi solutionate in termen de 30 zile de catre tribunalurile judetene in raza caruia se afla imobilul propus spre expropriere.

Exproprietarul va lua legatura cu tribunalul pentru a se pronunta o decizie asupra procedurii de expropriere, in situatia in care nu s-a depus o intampinare impotriva propunerii de expropriere. Presedintele instantei va stabili un termen si va cita proprietarii sau persoanele care isi pot justifica un interes legitim asupra imobilelor respective. La solutionarea cererii de expropriere va participa si procurorul. Instanta va verifica toate conditiile care justifica exproprierea respectiv va stabili valoarea despagubirilor. In cazul in care exista acord intre proprietari instanta va pronunta hotararea definitiva.

In situatia unui dezacord instanta va stabili cuantumul despagubirii. Pentru precizarea sumei respective instanta va forma o comisie alcatuita dintr-un expert desemnat de instanta, un expert numit de expropriator si o alta persoana desemnata de catre persoanele care nu sunt supuse exproprierii.

Despagubirea se va stabili in functie de prejudiciul cauzat proprietarilor si din valoarea reala a imobilului propus spre expropriere. In momentul finalizarii expertizei, instanta va compara rezultatul cu pretentiile si oferta partilor implicate in aceasta procedura si va pronunta o hotarare.


Cabinetul nostru de avocatura va ofera servicii juridice si informatii legate de expropriere si modul de expropriere.

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta:
TEL: 0722.236.175 sau email: office@avocat-bucuresti.info

Categories: