Drepturile si responsabilitatile angajatilor

0 Comments

Care sunt drepturile angajatilor?

 Un angajat are in principal urmatoarele drepturi:
  – dreptul la salarizare pentru munca depusa 
  – dreptul la repaus zilnic si saptamanal 
  – dreptul la concediu de odihna anual 
  – dreptul la egalitate de sanse si de tratament 
  – dreptul la demnitate in munca 
  – dreptul la securitate si sanatate in munca 
  – dreptul la acces la formare profesionala 
  – dreptul la informare si consultare 
  – dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca 
  – dreptul la protectie in caz de concediere 
  – dreptul la negociere colectiva si individuala 
  – dreptul de a participa la actiuni colective 
  – dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat  
 
 Care sunt responsabilitatile angajatilor?

 Angajatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
  – obligatia de a realiza norma de munca sau de a indeplini atributiile care ii revin conform fisei postului 
  – obligatia de a respecta disciplina muncii 
  – obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, in contractul individual de munca 
  – obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu 
  – obligatia de a respecta masurile de securitate si de sanatate a muncii in unitate 
  – obligatia de a respecta secretul de serviciu

Cui ma adresez in legatura cu probleme legate de drepturile si responsabilitatile angajatilor?

In cazul incalcarii drepturilor angajatilor exista posibilitatea de a se adresa inspectoratelor teritoriale de munca sau instantelor de judecata, dupa caz.

Cabinetul nostru acorda consultanţă pe probleme de dreptul muncii si reprezentare in litigii de dreptul muncii, nu ezitati sa ne contactati pentru a primi un sfat avizat.


 
Data adaugarii acestui articol: 24/11/2011

Categories: