Drepturile si obligatiile asociatului unic intr-un SRL

0 Comments

Societatile cu raspundere limitata pot functiona si cu un singur asociat, care poate fi atat persoana fizica, cat si persoana juridica. Va spunem in articolul urmator ce drepturi are un asociat unic in cadrul unui SRL, dar si care sunt principalele lui obligatii.

Legea societatilor comerciale (31/1990) permite ca, in cadrul societatilor cu raspundere limitata, toate partile sociale sa apartina unei singure persoane – asociatul unic, care poate fi atat o persoana fizica (cazul cel mai intalnit), cat si o persoana juridica.

Potrivit art. 14 din legea amintita, insa, o persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.

De asemenea, acelasi articol stabileste ca SRL nu poate avea ca asociat unic un alt SRL, in care partile sociale apartin tot unei singure persoane.

Incalcarea acestor doua prevederi da dreptul Ministerului Finantelor sau oricarei alte persoane interesate sa solicite dizolvarea pe cale judecatoareasca a unui SRL astfel constituit.

Asociat unic – principalele drepturi si obligatii

Art. 13 din Legea societatilor comerciale stipuleaza ca asociatul unic al unui SRL are toate drepturile si obligatiile ce revin adunarii generale a asociatilor.

Astfel, asociatul unic trebuie sa aprobe situatia financiara anuala a societatii si sa stabileasca repartizarea profitului net.

Situatia financiara anuala a societatii va fi depusa la registrului comertului in termen de 15 zile de la data aprobarii. In cazul in care cifra de afaceri a SRL-ului depaseste 10 milioane de lei, anuntul care confirma depunerea situatiei financiare trebuie publicat in Partea a IV-a a Monitorului Oficial, pe cheltuiala societatii. Daca SRL are o cifra de afaceri care nu depaseste aceasta suma, anuntul va fi publicat doar pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului.

O alta obligatie a asociatului unic este aceea de a desemna administratorii societatii. El poate desemna unul sau mai multi administratori prin actul constitutiv al societatii la infiintarea acesteia sau ulterior, prin decizie scrisa si inregistrata la Registrul Comertului. In acelasi timp, asociatul unic are dreptul sa revoce administratorii pe care i-a desemnat. In cazul in care administratorii numiti provoaca pagube societatii, asociatul unic poate decide chiar urmarirea acestora si poate desemna si persoana insarcinata sa exercite acest lucru.

In ceea ce priveste cenzorii, este important de precizat ca societatile cu raspundere limitata cu asociat unic nu au obligatia de a numi cenzori. Aceasta obligatie exista numai pentru societatile care au peste 15 asociati.

Totusi, in lipsa cenzorilor, asociatul unic poate exercita dreptul de control asupra exercitiului financiar al societatii, cu conditia de a nu fi si administratorul acelei societati (art 199, alin. 5 din Legea societatilor comerciale).

 Pentru o supraveghere mai buna a situatiei financiare a SRL, asociatul unic are posibilitatea de a contracta un audit financiar, atunci cand acesta nu este obligatoriu prin lege.

Ce mai trebuie sa stii
 
Legea societatilor comerciale mai prevede ca SRL trebuie sa incheie cu asociatul sau unic toate contractele sub forma scrisa sub sanctiunea nulitatii absolute. De asemenea, asociatul unic este obligat sa consemneze „de indata, in scris, orice decizie adoptata”.

In plus, asociatul unic are dreptul sa modifice actul constitutiv al SRL, dar si sa aiba calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carui asociat unic este.


Daca doriti initierea unor demersuri in acest sens, ne puteti contacta:
TEL. (+4) 0722 236 175 sau email: office@avocat-bucuresti.info

Categories: