Cum si cand devii mostenitor

0 Comments

Calitatea de mostenitor se dobandeste la data deschiderii succesiunii.

Dovada calitatii de mostenitor se face prin certificatul notarial de mostenitor sau prin hotararea instantelor judecatoresti. Certificatul de mostenitor este eliberat de catre notar, a carui competenta a fost stabilita, ca regula generala, in functie de ultimul domiciliu al defunctului. In cazul unor neintelegeri intre mostenitori, acestia se pot adresa instantei judecatoresti pentru a obtine o hotarare care sa constate calitatea de mostenitor .
 
Succesiunea revine de drept mostenitorului cu conditia ca acesta sa o accepte, acceptare care poate sa fie si tacita . Termenul pentru acceptarea succesiunii este de 6 luni din momentul deschiderii succesiunii, adica din momentul decesului. In situatia in care mostenitorul nu are cunostinta de deces sau de dreptul sau de mostenitor, acesta poate solicita judecatorului un termen suplimentar pentru acceptarea succesiunii.

In principiu, mostenitorul este personal responsabil si in mod nelimitat de datoriile decedatului. Totusi, mostenitorul isi poate limita responsabilitatea, acceptand succesiunea sub beneficiu de inventar. In acest caz, mostenitorul trebuie sa faca o declaratie in fata notarului. In ceea ce priveste datoriile defunctului, mostenitorii nu raspund solidar de aceste datorii, ci in mod proportional in functie de partea succesorala dobandita.

Pentru mai multe detalii despre conditiile colaborarii cu un avocat specializat in mosterniri-succesiuni, nu ezitati sa ne contactati.

TELEFON (+ 4) 0722.236.175 sau email: office@avocat-bucuresti.info

Categories: