Cum se reia activitatea unei firme suspendate

0 Comments


Introducerea impozitului forfetar, la 1 mai 2009, si conditiile economice dificile au adus mediului romanesc de afaceri o avalansa de suspendari ale firmelor in 2009 si 2010. Totusi, conform statisticilor oficiale, in 2011, Romania pare sa fi iesit din recesiune, iar mediul de afaceri sa se fi redresat. De aceea, iti prezentam astazi un articol despre procedura prin care se poate relua activitatea unei firme, dupa perioada de suspendare, in cazul in care ai gasit noi oportunitati si te-ai decis sa-ti resuscitezi afacerea.

Suspendarea temporara a activitatii poate fi obtinuta, pentru o perioada de maxim 3 ani consecutivi, timp in care firma poate fi scutita si de depunerea unor declaratii. Activitatea societatii se poate relua in orice moment, fara sa fie obligatorie respectarea termenului pana la care reprezentantul legal a declarat ca doreste intreruperea activitatii.

De asemenea, suspendarea poate fi solicitata de mai multe ori in viata unei societati, intrucat legislatia nu prevede nicio dispozitie contrara.
Dupa expirarea celor 3 ani de suspendare, SRL-ul poate solicita reluarea activitatii sau dizolvarea ori lichidarea firmei. 

Reluarea activitatii – Ghid practic

Procedura de reluare a activitatii unui agent economic suspendat consta in inregistrarea hotararii sau deciziei de reluare a activitatii de catre reprezentantii sau imputernicitii respectivei forme de organizare economica la Oficiul Registrului Comertului (ORC) in raza caruia aceasta isi are sediul si la Administratia Financiara din raza teritoriala unde isi desfasoara activitatea.

Procedura dureaza cinci zile de la depunerea dosarului la Registrul Comertului, atunci cand este vorba despre o SRL, iar in cazul PFA, durata este de 48 de ore.

Din punct de vedere al costurilor pe care le presupune procedura, acestea sunt stabilite la ghiseul ORC in functie de fiecare societate comerciala, PFA, intreprindere familiala sau individuala in parte.

In cazul societatilor comerciale, la taxele stabilite la ghiseul ORC se adauga si taxa de publicare in Monitorul Oficial a hotararii AGA/decizia asociatului unic, care se ridica la suma de 100 de lei/pagina de manuscris.

Este bine sa stiti ca taxele legale pot fi achitate in numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum si cu mandat postal, ordin de plata.

Cum procedezi la ONRC

In ceea ce priveste formalitatile care trebuie indeplinite la ORC, la reluarea activitatii unei companii, trebuie parcurse trei etape:
 •convocarea adunarii generale a actionarilor/ asociatilor (AGA) pentru adoptarea hotararii AGA / decizia asociatului unic privind reluarea activitatii societatii;
 •depunerea documentelor necesare la ORC;
 •eliberarea de catre ORC a documentelor care atesta reluarea activitatii (certificatul de inregistrare mentiuni, incheierea judecatorului/directorului de reluare a activitatii, certificatul constatator privind activitatile autorizate).
Spre deosebire de companii, persoanele fizice autorizate (PFA), intreprinderile familiale (IF) si cele individuale (II) nu convoaca AGA. In plus, din procesul de reluare a activitatii pentru aceste forme de organizare a afacerii lipseste judecatorul delegat. Mai exact, reluarea activitatii economice in cazul PFA, IF sau II este de competenta directorului ORC, durata procedurii putand fi astfel mai scurta in comparatie cu cea pentru societatile comerciale.

In general, dosarul de la ORC contine urmatoarele documente:
 •cererea de inregistrare;
 •declaratia-tip pe proprie raspundere privind autorizarea functionarii;
 •certificatele constatatoare emise in baza declaratiei tip depuse la ORC la momentul suspendarii activitatii;
 •dovada platii taxelor legale si a celor de timbru judiciar: taxe de registru si tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a;
 •hotararea AGA/decizia asociatului unic pentru firma sau PFA, decizia intreprinzatorului persoana fizica titular al intreprinderii individuale sau hotararea majoritarii simple a membrilor intreprinderii familiale. In aceasta hotarare se prevede reluarea activitatii si data de la care se va intampla acest lucru;
 •avizul asociatiei de proprietari si acceptul proprietarilor/titularilor de contracte de inchiriere din locuintele invecinate in cazul unui PFA a carui sediu se afla intr-un bloc de locuinte (document tip);
 •daca este cazul, dosarul contine, in original, imputernicirea autentica, avocatiala sau delegatia pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale.
In cazul profesiilor reglementate de legi speciale, cum sunt avocatii, notarii sau expertii contabili, la dosarul pentru reluarea activitatii se mai adauga si alte documente prevazute de legile de functionare.

Cum procedezi la Administratia Financiara

In cazul in care, in perioada de suspendare a firmei, ati beneficiat de regimul de declarare derogatoriu, dupa finalizarea procedurilor la ORC, trebuie sa depuneti la Administratia Financiara o declaratie privind reluarea activitatii, insotita de incheierea judecatorului delegat prin care s-a admis reluarea activitatii. In cazul PFA, IF sau II, declaratia trebuie insotita de incheierea directorului ORC.

Reluarea activitatii economice din punct de vedere al Fiscului reprezinta iesirea din regimul de declarare derogatoriu, nu exista un formular tip pentru declaratia care va fi depusa la Administratia Financiara.
 
In cazul reluarii activitatii inainte de termenul de inactivitate declarat initial, contribuabilul se va prezenta la Administratia Financiara si va face o cerere, solicitand reintrarea in regimul normal de declarare, la care va anexa documentele relevante emise de ORC (incheierea judecatorului delegat, certificatul constatator) sau de catre autoritatea de reglementare.

Daca activitatea se reia ca urmare a expirarii termenului de inactivitate de trei ani, entitatea economica reintra din oficiu in regimul normal de declarare.

Totusi in situtia in care regimul de declarare derogatoriu nu a fost solicitat initial, contribuabilul va depune la Administratia Financiara o copie a incheierii judecatorului delegat sau a actelor doveditoare emise de autoritatea de reglementare care aproba reluarea activitatii si se va supune regimului normal de declarare.

Inregistrarea in scopuri TVA, anulata in perioada de inactivitate temporara. Ce e de facut?
 
Persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (9) din Codul fiscal, din cauza inactivitatii temporare, inscrise in registrul comertului, potrivit legii, trebuie sa solicite organului fiscal competent inregistrarea in scopuri de TVA, atunci cand inceteaza starea de inactivitate temporara.

Solicitarea se transmite organului fiscal competent, in termen de cel mult 10 zile de la efectuarea inregistrarii la ORC a mentiunii privind reluarea activitatii, insotita de certificatul din care rezulta inregistrarea in ORC a acestei mentiuni.

Inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, se va considera valabila incepand cu data inregistrarii in ORC a mentiunii privind reluarea activitatii.

Este importanta sa stiti ca inregistrarea in scopuri de TVA in urma reluarii activitatii nu este conditionata de criteriile stabilite de Ordinul MFP nr. 1984/2011.

Sursa: avocatnet.ro
 
Data adaugarii acestui articol: 13/07/2011

Categories: