Cum sa imprumuti un bun fara sa platesti: Comodatul

0 Comments


Contractul de comodat este un fel de frate mai binevoitor al contractului de inchiriere. Practic, prin comodat, imprumuti un bun, insa nu platesti nimic in schimbul lui pentru perioada in care l-ai folosit. Astazi, iti spunem tot ce trebuie sa stii despre acest tip de contract, reglementat de Codul Civil, prin articolele 1560 – 1575.

Contractul de comodat permite utilizarea temporara si gratuita a unui bun. Cea mai comuna situatie in care se incheie contracte de comodat este stabilirea sediului pentru societati comerciale sau asociatii ori fundatii.

Bunurile care pot face obiectul unui contract de comodat sunt cele individual determinate, care trebuie restituite in natura, si nu cele consumptibil, care pot fi consumate.

Contractul de comodat poate fi incheiat intre doua persoane fizice, doua persoane juridice, precum si intre o persoana fizica si una juridica. Cel care ofera bunul este denumit comodant, iar cel care il utilizeaza, comodatar.

Durata unui contract de comodat

Ddurata comodatului se stabileste prin contract de catre comodant, insa exista posibilitatea ca documentul sa nu contina aceasta precizare.

Contractul nu se poate prelungi automat, asa cum se intampla in cazul contractului de inchiriere.

La scadenta , comodatarul este obligat sa restituie in natura lucrul imprumutat in aceeasi stare in care l-a preluat la momentul in care a inceput sa-l foloseasca . Contractul de comodat se poate reinnoi intre aceleasi parti contractante.

Incetarea contractului de comodat are loc la momentul expirarii duratei pentru care a fost incheiat. In cazul in care contractul de comodat este fara termen prevazut, incetarea contractului isi produce efectele la momentul denuntarii contractului de catre comodant, adica, atunci cand comodantul ii notifica incetarea efectelor contractului comodatarului.

Incetarea contractului de comodat poate avea loc si prin rezilierea contractului, in cazul in care comodatarul foloseste bunul in alte scopuri decat cel stipulat in contract .

De asemenea, un contract de comodat poate inceta si in cazul in care contractul s-a incheiat in consideratia persoanei ( intuitu personae) , mostenitorii comodatarului fiind obligati sa restituie de indata bunul imprumutat, indiferent de faptul ca in conventia partilor s-a stipulat un termen ulterior.

In ipoteza in care contractul nu este incheiat in consideratia persoanei, obligatiile juridice se dobandesc de care succesorii in drepturi ai comodatarului.

Este bine sa stiti ca un contract de comodat ar trebui sa aiba o data autentica.

Autentificarea documentului poate fi facuta la notar, insa nu este obligatoriu, actul putand sa primeasca data certa si din partea unui avocat.

Autentificarea sau, dupa caz, darea de data certa de catre avocat poate folosi la identificarea datei exacte a perfectarii acestuia . In acest aspect este important in privinta duratei efective a contractului.

Obligatiile comodantului

Obligatiile pe care le are comodantul. Astfel, acesta trebuie:
 •sa restituie cheltuielile efectuate de comodatar in scopul conservarii bunului , cheltuieli care au un caracter necesar si de urgenta;
 •sa-l despagubeasca pe comodatar pentru prejudiciile cauzate de viciile bunului, daca avea cunostinta despre ele si nu le-a comunicat in prealabil comodatarului.
De asemenea, este important de precizat si ca un comodant nu are dreptul sa ia inapoi bunul imprumutat inainte de trecerea timpului convenit.

In cazul in care nu s-a stabilit, prin contract, durata comodatului, comodantul nu are dreptul sa isi ia inapoi bunul inainte de a fi servit la trebuinta pentru care s-a dat cu impumut.

Obligatiile comodatarului
 
Pe de alta parte, comodatarul are si el o serie de obligatii:
 •sa se ingrijeasca , ca un bun proprietar , de conservarea lucrului imprumutat;
 •sa foloseasca lucrul imprumutat potrivit destinatiei sale sub sanctiunea de a plati daune-interese;
 •in cazul in care exista riscul sa piara lucrurile( bunurile mobile) comodantului, comodatarul are obligatia legala de a-si sacrifica propriile lucruri pentru bunul imprumutat;
 •sa suporte chletuielile de folosinta ale bunurilor (spre exemplu, reparatiile locative ale casei), fara a avea dreptul sa ceara restituirea lor. Totusi, in cazul in care, in conventia dintre parti s-a prevazut ca comodatarul are dreptul sa ceara restituirea acestor cheltuieli, el are dreptul de a cere comodantului restituirea cheltuielilor efectuate;
 •sa restituie la scadenta , in natura, bunul imprumutat, conform contractului de comodat.
Daca comodatarul respecta intrebuintarea normala a bunului si fara culpa din partea sa, bunul se deterioreaza, acesta nu va raspunde din punct de vedere juridic.

Daca doriti initierea unor demersuri in acest sens, ne puteti contacta:
TEL. (+4) 0722 236 175 sau email: office@avocat-bucuresti.info


Sursa: avocatnet.ro
 
 Data adaugarii acestui articol: 01/08/2011

Categories: