Cum procedezi cand autoritatile nu iti ofera informatiile de care ai nevoie

0 Comments

De cate ori ti s-a intamplat sa adresezi o intrebare unei institutii publice si sa te lovesti de necunostinta sau indiferenta functionarului? Fie ca este vorba de cuantumul unei taxe locale sau de un act care iti este necesar la intocmirea dosarului pentru eliberarea pasaportului, institutiile publice sunt obligate prin lege sa iti ofere toate lamuririle de care ai nevoie. Ce faci, insa, cand nu se intampla asa? 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public da posibilitatea oricarei persoane de a solicita si de a obtine informatii de interes public, definite ca orice informatii  care privesc activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare ale informartiilor.

“Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei”, se arata in actul normativ.

Ce informatii poti obtine?

Astfel, trebuie sa stii ca toate autoritatile si institutiile publice au obligatia sa comunice din oficiu actele normative care le reglementeaza organizarea si functionarea, structura organizatorica, numele si prenumele persoanelor din conducere si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice.

Totodata, trebuie sa fie facute publice datele de contact ale institutiilor sau autoritatilor, precum denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet.

In acelasi timp, trebuie sa ti se asigure accesul la modalitatea de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care consideri ca ti-a fost incalcat dreptul de acces la informatiile de interes public solicitate.

De altfel, anual, institutiile au obligatia de a redacta un buletin informativ care va cuprinde aceste informatii, iar un raport periodic de activitate va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Cum soliciti informatii?

Toate informatiile de ordin public se ofera la cerere, in scris sau verbal.

In acest sens, autoritatile vor asigura un program minim, care va fi afisat la sediul acesteia. Informatiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de informare in masa vor fi comunicate, de regula, imediat sau in cel mult 24 de ore.
 
Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
– autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
– informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
– numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.
Raspunsul se va face, de asemenea, in scris, in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii.

“In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile”, se mai arata in Legea nr. 544/2001.

Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza si in format electronic.

Insa, daca autoritatile nu pot raspunde unei cereri, refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.

Ce faci daca nu ti se raspunde?

Legea nr. 544/2001 prevede ca refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat. Daca te afli intr-o astfel de situatie, poti depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.

Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.

In plus, poti inainta o plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice, iar instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune.

Sursa: avocatnet.ro
 
Data adaugarii acestui articol: 16/01/2012

Categories: