Cum iti poti schimba numele

0 Comments

Cetatenii romani pot obtine, in conditiile legii, schimbarea pe cale administrativa a numelui de familie si a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, prevede in Noul Cod Civil.

Schimbarea numelui se poate face doar pentru motive temeinice. Astfel, Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice prevede mai multe situatii in care o persoana isi poate schimba numele.

Astfel, poti renunta la numele format din expresii indecente sau ridicole, dar si la numele transformat prin traducerea lui. Daca porti un nume de familie de provenienta straina, legea iti da posibilitatea de a purta un nume romanesc. Si daca porti un prenume specific sexului opus, ai posibilitatea de a cere schimbarea lui.
 
De asemenea, daca ai folosit un pseudonim in exercitarea unei profesii si esti cunoscut cu acest nume, il poti “adopta” legal.

Numele mai poate fi schimbat si cand, din neatentia ofiterilor de stare civila ori ca urmare a necunoasterii reglementarilor legale in materie, au fost efectuate mentiuni gresite in registrele de stare civila ori au fost eliberate certificate de stare civila cu nume eronate, in baza carora au fost eliberate alte acte.
 
Daca ai un nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regula reunite, poti sa soliciti schimbarea acestuia.

Schimbarea numelui se mai poare face si in situatiile in care opersoana vrea sa poarte un nume de familie comun cu al celorlalti membri ai familiei, nume care a fost dobandit ca urmare a adoptiei, a mentinerii numelui la casatorie, a stabilirii filiatiei ori a unor schimbari de nume aprobate anterior pe cale administrativa.

Persoanele carora li s-a incuviintat schimbarea sexului prin hotarare judecatoreasca, ramasa definitiva si irevocabila, pot solicita sa poarte un prenume corespunzator, prezentand un act medico-legal.

Numele mai poate fi schimbat pe cale administrativa si in cazul copiilor recunoscuti de unul din partinti ulterior inregistrarii nasterii.
Sotii care au convenit sa poarte numele de familie reunite au posibilitatea de a solicita schimbarea acestuia pe cale administrativa, optand pentru numele de familie dobandit la nastere de catre unul dintre ei ori sa revina fiecare la numele avut anterior casatoriei.

Numele se mai poate schimba in situatiile cand:

– casatoria a incetat prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti, iar sotul supravietuitor solicita sa revina la numele de familie purtat anterior casatoriei ori la numele de familie dobandit la nastere;
– in urma divortului, un fost sot revine la numele de familie purtat anterior si care provine dintr-o alta casatorie, de asemenea desfacuta prin divort, si doreste sa poarte numele dobandit la nastere;
– in urma incetarii casatoriei prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti celalalt sot se recasatoreste si, ca urmare a desfacerii acestei casatorii, acesta doreste sa poarte numele de familie dobandit la nastere;
– fostul sot doreste sa poarte numele de familie pe care l-a avut in casatorie, pentru a avea un nume comun cu copiii incredintati spre crestere si educare, cu consimtamantul fostului sot, dat in forma autentica;
– parintii au divortat, iar copiii incredintati spre crestere si educare unuia dintre parinti, care a revenit la numele de familie avut anterior casatoriei, solicita sa poarte numele de familie al acestuia;
– s-a desfacut adoptia unei persoane casatorite care are copii minori si in urma desfacerii adoptiei persoana in cauza revine la numele de familie avut inainte de adoptie;
– unul dintre soti, la incheierea casatoriei, a luat numele de familie al celuilalt sot, nume pe care acesta l-a dobandit prin adoptie, iar ulterior incheierii casatoriei are loc desfacerea adoptiei.

Procedura de schimbare a numelui

Schimbarea numelui pe cale administrativa se face pe baza de cerere, depusa la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, aflat in subordinea consiliului local localitatii, in a carui raza teritoriala isi are domiciliul solicitantul. Cererea se depune fie personal, fie prin imputernicit cu procura speciala sau imputernicire avocatiala, si trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte:
– copii legalizate de pe certificatele de stare civila ale persoanei care solicita schimbarea numelui;
– un exemplar al Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a III-a, in care a fost publicat, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea caruia sa nu fi trecut mai mult de un an;
– consimtamantul, dat in forma autentica, al celuilalt sot, in cazul schimbarii numelui de familie comun purtat in timpul casatoriei;
– copie de pe decizia de aprobare a autoritatii tutelare;
– cazierul judiciar si cazierul fiscal ale solicitantului;
– orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale.

Cererea de schimbare a numelui se publica, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, prin grija si pe cheltuiala solicitantului.

Insa, orice persoana interesata poate face opozitie la cererea de schimbare a numelui, in termen de 30 de zile de la publicare.
 
Dupa depunerea cererii de schimbare a numelui impreuna cu actele necesare, serviciul public local trimite spre solutionare dosarul serviciul public judetean. Apoi, in termen de 60 de zile de la primirea cererii, presedintele consiliului judetean aproba sau respinge cererea de schimbare a numelui.

Dispozitia prin care s-a admis schimbarea numelui se trimite, in copie, serviciului public la care a fost inregistrata cererea. Serviciul public va incunostinta de indata solicitantul, iar dupa depunerea de catre acesta a dovezii de plata a taxei extrajudiciare de timbru prevazute de lege, ii va elibera o copie de pe dispozitia de admitere a schimbarii numelui. Insa, daca in 90 de zile de la data luarii la cunostinta cel in cauza nu a depus dovada de plata a taxei extrajudiciare de timbru, serviciul public va restitui organului emitent copia de pe dispozitia de admitere a schimbarii numelui.

Schimbarea numelui in cazul minorului

In cazul minorilor, cererea de schimbare a numelui se face, dupa caz, de parinti sau, cu incuviintarea autoritatii tutelare, de tutore. OG nr. 41/2003 prevede ca, in situatiile in care parintii nu se inteleg cu privire la schimbarea numelui copilului, autoritatea tutelara va hotari asupra numelui copilui.

De asemenea, daca cererea de schimbare a numelui minorului este facuta de catre unul dintre parinti, este necesar acordul celuilalt parinte, dat in forma autentica. Totusi, nu este necesar acordul in cazul in care celalalt parinte este pus sub interdictie ori este declarat judecatoreste disparut sau decazut din drepturile parintesti.

Daca minorul a implinit 14 ani, cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie semnata si de acesta.

Tot in OG nr. 41/2003 se prevede ca schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere o data cu schimbarea numelui de familie al parintilor sau separat, pentru motive temeinice, iar schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricand.

Solutionarea cererii de schimbare a numelui

OG nr. 41/2003 prevede ca dispozitia de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data inscrierii mentiunii corespunzatoare pe marginea actului de nastere.
 
“De la aceasta data solicitantul va purta numai numele dobandit prin dispozitia de schimbare a numelui”, se arata in actul normativ.

Astfel, dupa inscrierea mentiunii corespunzatoare in actul de nastere, serviciul public transmite o comunicare cu privire la schimbarea numelui Directiei Generale de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Directiei cazier judiciar, statistica si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si directiei generale a finantelor publice judetene sau, dupa caz, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la locul de domiciliu al solicitantului.

In acelasi timp, ordonanta da posibilitatea celui caruia i s-a respins cererea de schimbare a numelui de a face o noua solicitare, daca au intervenit noi motive ce pot fi invocate pentru schimbarea numelui. Daca cererea de schimbare a fost respinsa in urma a admiterii unei opozitii, se poate face o noua cerere, in cazul in care se solicita acelasi nume, numai dupa incetarea cauzelor care au determinat admiterea opozitiei.

Daca doriti initierea unor demersuri in acest sens, ne puteti contacta:
TEL. (+4) 0722 236 175 sau email: office@avocat-bucuresti.info


Sursa: avocatnet.ro
 
Data adaugarii acestui articol: 16/12/2011

Categories: