Cum se contesta o amenda sau procesul-verbal

0 Comments

Contestarea unui proces-verbal de contravenție prin care polițistul aplică o sancțiune șoferului sau altui participant la trafic se face în 15 zile de la momentul când este înmânat sau comunicat, conform legislației. Chiar dacă după depunerea contestației se suspendă sancțiunea cu pricina, e preferabil ca amenda să fie plătită în cel mult 15 zile pentru a nu pierde beneficiul plății unei valori multi mai mici.

concediere angajatDocumentul pe care-l face agentul de poliție atunci când ne amendează în trafic se cheamă proces-verbal de contravenție și regulile în ceea ce-l privește se regăsesc în Ordonanța Guvernului nr. 2/2001. Pe lângă asta, anul trecut a mai intrat în vigoare un act normativ cu prevederi foarte importante pentru plata amenzilor contravenționale: Legea nr. 203/2018.

„Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia”, scrie în ordonanță.

Așadar, termenul pe care îl avem la dispoziție ca să contestăm în scris procesul-verbal e de 15 zile de când polițistul ni l-a înmânat sau de când a ajuns la noi. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția, iar termenul de judecată fixat de judecător nu va depăși 30 de zile (astfel de plângeri se judecă mai repede).

Depunem plângerea alături de dosarul cauzei, care conține probe pe care vrem să le folosim pentru a dovedi că avem dreptate. Copia (iar nu originalul!) procesului-verbal nu trebuie să lipsească, desigur.

Atenție! Plângerea suspendă executarea amenzilor de la data înregistrării la instanță și până la data pronunțării hotărârii judecătorești, conform Codului rutier. Dacă, să zicem, sancțiunea aplicată a fost suspendarea permisului, pe perioada aceasta aveți dreptul să conduceți.

Ce trebuie să cuprindă procesul-verbal de contravenţie?

OG nr. 2/2001 prevede exact ce date şi informaţii trebuie consemnate în cuprinsul procesului-verbal. Astfel, potrivit art. 16, alin. (1) următoarele menţiuni trebuie prevăzute obligatoriu:
– data şi locul unde este încheiat;
– numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;
– datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului;
– descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
– indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;
– indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;
– posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate;
– termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Dacă este vorba de o personă juridică, în procesul-verbal se vor face menţiuni cu privire la:
– denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia;
– datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

O observație importantă este și că e preferabil ca amenda să fie plătită, chiar dacă se contestă apoi procesul-verbal prin care a fost aplicată. De ce? Pentru că există acel beneficiu al plății amenzii la jumătate din minimul prevăzut în lege, care se va pierde dacă se așteaptă decizia instanței. Din vara lui 2018, termenul acesta s-a prelungit la 15 zile, prin Legea nr. 203/2018.

Recuperarea banilor pierduți se va face oricum dacă se obține câștig de cauză, dar e foarte important să se ceară restituirea banilor odată cu contestația.

Mai departe, cei care nu sunt de acord cu decizia judecătorului pot face și apel împotriva hotărârii, în maximum 15 zile de la comunicare, la secția de contencios administrativ a tribunalului. „Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susținute și oral în fața instanței. Apelul suspendă executarea hotărârii”, se precizează în ordonanță.

OG nr. 2/2001 prevede că lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, a codul numeric personal, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal (altfel spus, amenda sau altă sancțiune nu au o bază legală valabilă și pot fi contestate cu succes).

Dacă, să zicem, polițistul își trece doar numele, iar nu și prenumele sau uită să se semneze, putem scăpa de sancțiune contestând procesul-verbal.

Notă: Anul acesta 2019, ca anul trecut, punctul-amendă a rămas tot la valoarea de 145 de lei.

Sursa: avocatnet.ro


Cabinetul nostru de avocatura va poate oferi suportul juridic pentru contestarea amenzilor rutiere.

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta:
TEL: 0722 236 175 sau email: office@avocat-bucuresti.info


Categories:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *