Contractul de munca pe perioada determinata

0 Comments

Potrivit Codului Muncii, contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie, perioada care nu poate fi mai mare de 36 de luni.

Dupa ce perioada prevazuta in acest contract de munca se incheie, CIM-ul se poate prelungi cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari. Totusi, trebuie sa stiti ca intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.

Codul Muncii mai precizeaza ca CIM pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.

Cand poate fi incheiat un contract de munca pe perioada determinata

Codul Muncii prevede, la art. 83, toate situatiile in care un angajator si un salariat pot incheia un CIM pe perioada determinata. Astfel, este vorba despre cateva cazuri particulare, si anume:

inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva. In acest caz, durata contractului va expira la momentul incetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular.

– cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului;

– desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;

– in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;

– angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;

– ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

– in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe.

Perioada de proba si CIM-ul cu durata determinata
 
Angajatii care sunt incadrati pe baza unui contract individual de munca incheiat pe durata determinata pot fi si ei supusi unei perioade de proba. Aceasta se calculeaza in functie de durata contractului.

Astfel, perioada de proba a unui CIM incheiat pentru mai putin de 3 luni de zile nu poate depasi 5 zile lucratoare, in timp ce, in cazul unui contract de munca a carui durata este cuprinsa intre 3 si 6 luni, perioada de proba poate fi de maxim 15 zile lucratoare.

Pentru un contract de munca mai mare de 6 luni, perioada de proba poate fi de cel mult 30 de zile lucratoare.

O perioada mai lunga de proba, de cel mult 45 de zile lucratoare, este permisa doar in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere pentru o perioada a CIM mai mare de 6 luni de zile.


Pentru asistenta in dreptul muncii nu ezitati sa ne contactati !

TEL: (+4) 0722 236 175 sau email: office@avocat-bucuresti.info

Sursa: avocatnet.ro
 
Data adaugarii acestui articol: 06/03/2012

Categories: