Contract de vanzare-cumparare

Între subsemnaţii _______________, domiciliat în _______________, judeţul _______________, str. __________, nr. ____, etajul _____ apart. _____ ca vânzător pe de o parte, si _______________, domiciliat în _______________, judeţul _______________, str. _____, nr. ____, etajul ____, apart. ____, nr. ____ , in calitate de cumpărător, pe de alta parte, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare în următoarele condiţii:

1. Eu __________________, declar ca i-am vândut lui _______________

imobilul, proprietatea mea situat în _______________ , judeţul _____________, str. ______________ , nr. ____ , si compus din teren în suprafaţă de mp si construcţie, cu următoarele vecinataţi ______________________________

Imobilul este proprietatea mea, a vânzătorului, în temeiul _____________

Eu vânzătorul declar ca la data cumpărării acestui imobil eram necăsătorit, iar eu cumpărătorul declar ca cunosc aceasta situaţie.

2. Preţul vânzării este de ______ lei, pe care eu vânzătorul declar ca i-am primit în întregime de la ________, astăzi, data autentificării prezentului contract.

3. Imobilul se vinde liber de orice sarcini , iar eu vânzătorul garantez pe cumpărător împotriva oricărei evicţiuni, totale sau parţiale.

4. Cumpărătorul intra în drept si de fapt în stăpânirea imobilului vândut de la data autentificării prezentului contract.

5. Impozitele către stat, precum si taxele de orice natura datorate până la data autentificării prezentului contract privesc pe vânzător.

6. Toate cheltuielile ocazionate de autentificarea prezentului contract cad în sarcina curnparătorului.

7. Eu ___________ declar ca am cumpărat de la ____________ imobilul sus-menţionat cu preţul de ___________ lei pe care l-am plătit integral vânzătorului si sunt de acord cu clauzele prezentului contract.

Făcut în _____________, în _____ exemplare, astăzi _____________

Vânzător                                                                               Cumpărător

——————————–

Modele acte juridice – Orice fond trebuie sa aibă o formă.

Atunci cand solicitam exercitarea, apararea sau recunoasterea unui drept, aceasta solicitare trebuie sa fie concretizata intr-un model de cerere, actiune sau contract

Cabinetul de avocaturaAvocat Leonte Oana Madalina – vine in ajutorul dumnevoastra oferindu-va modele si exemple de acte, actiuni, cereri de chemare in judecata, contracte, procuri, plangeri, dverse…., necesare atat in instanta de judecata cat si în alte domenii.
Pentru redactarea unor acte juridice personalizate nevoilor dumnevoastra contactati-ne cu incredere.