Contract cesiune

Intre subsemnaţti:

1) ……………….- cetatean roman, sex …., nascut la data de ………. in localitatea ………, fiul lui ……. si al ….., domiciliat in ………, str. ………….. nr…., identificat cu BI seria … nr……. eliberat de Sectia … Politie la data de ….., avand cod numeric personal……, in calitate de cedent si

2) ……………….- cetatean roman, sex …., nascut la data de ………. in localitatea ………, fiul lui ……. si al ….., domiciliat in ………, str. ………….. nr…., identificat cu BI seria … nr……. eliberat de Sectia … Politie la data de ….., avand cod numeric personal…….., in calitate de cesionar a intervenit prezentul contract de cesiune în următoarele conditii:

Subsemnatul……….. cedez … din partile mele sociale, in numar de … a cate …. lei fiecare, avand o valoare totala de … lei, din cadrul S.C…….. d-lui….. Pretul cesiunii este de …lei (…..lei) pe care l-am primit integral de la cesionar, astazi data autentificarii prezentului înscris.

Subsemnatul ……….declar ca primesc de la d-l …….. un numar de … parti sociale a cate …lei fiecare, avand valoare totala de …lei, preluand in acelasi timp si toate depturile si obligatiile ce decurg din aceasta cesiune. In acelasi timp ma oblig ca, in cazul in care voi vinde partile mele sociale sau o parte din ele, sa acord preferinta cedentului……….

Totodata declar ca sunt de acord cu prezentul act, am platit in intregime pretul cesiunii, am suportat toate cheltuielile ocazionate de prezenta cesiune, urmand a se intocmi ulterior actul aditional ca urmare a prezentei cesiuni.

Cedent,                                                                                Cesionar,

—————————–

Modele acte juridice – Orice fond trebuie sa aibă o formă.

Atunci cand solicitam exercitarea, apararea sau recunoasterea unui drept, aceasta solicitare trebuie sa fie concretizata intr-un model de cerere, actiune sau contract

Cabinetul de avocaturaAvocat Leonte Oana Madalina – vine in ajutorul dumnevoastra oferindu-va modele si exemple de acte, actiuni, cereri de chemare in judecata, contracte, procuri, plangeri, dverse…., necesare atat in instanta de judecata cat si în alte domenii.
Pentru redactarea unor acte juridice personalizate nevoilor dumnevoastra contactati-ne cu incredere.