Concesiunea si contractul de concesiune

0 Comments

Aflati mai multe informatii despre concesiune si contractul de concesiune din acest ghid juridic. Potrivit art. 136, alin.4 din Constitutia Romaniei bunurile considerate proprietate publica pot fi concesionate, administrate de institutiile publice sau regiile autonome sau inchiriate.
 
Formele de exercitare a dreptului de proprietate publica sunt:

• inchirierea
• concesionarea
• administrarea bunurilor
• dreptul de folosinta asupra bunurilor imobile

Normele legislative privind concesionarea sunt prezente in Legea nr. 219/1998 care se refera la regimul de concesiune prin O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune lucrari publica, a contractelor de achizitie publica respectiv a contracetelor de concesiune de servicii, modificata de O.U.G. nr.72/2009 impreuna cu O.U.G. nr.54/2006 referitor la regimul contractelor de concesiune de bunuri considerate proprietate publica aprobata cu modificari de Legea nr.22/2007. Insa gasim si alte precizari legate de conditiile legale ale concesionarii si in alte norme legislative si reglementari speciale.
 
Conform legislatiei in vigoare concesiunea se efectueaza prin incheierea unui contract prin care o institutie publica sau o autoritate decide transmiterea dreptului si obligatiilor de efectuare a unui serviciu public de interes local sau national sau dreptul exploatarii unui bun considerat proprietate publica unei alte persoane. Institutia publica numit in cazul acesta concedent renunta la obligatiile sale pentru a oferi toate drepturile asupra unui serviciu public unei alte persoane numite aici concesionar in schimbul unei redevente.

Suma redeventei se stabileste in contractul incheiat intre concedent si concesionar. Cota redeventei poate varia sau se poate fixa la o anumita suma. Pot deveni concedenti: consiliile locale si consiliile judetene sau institutiile publice de interes local pentru bunurile proprietate privata sau publica a judetului, comunei sau a orasului. De asemenea pot deveni concedenti si organele de specialitate ale administratiei publice centrale dar si ministerele pentru bunurile considerate proprietate publica sau privata a statului.

Insa sfera entitatilor care pot dobandi aceasta calitate a fost extinsa prin completarile la art.8 din O.U.G. nr.34/2006. Prin consecinta, pot deveni concesionari toate persoanele juridice sau fizice indiferent de nationalitate sau cetatenia. Persoanele juridice de drept public insa nu pot deveni concedenti.

Obiectul unei concesiuni pot fi bunurile unitatilor administrativ teritoriale sau bunurile din domeniul public al statului. Bunurile mobile dar si cele imobile pot fi concesionate potrivit legislatiei in vigoare. In cazul in care obiectul concesiunii il reprezinta un teren, concesionarul este obligat sa mentioneze contractul de concesiune in cartea funciara si registrul de publicitate imobiliara. Concendentul poate transmite obligatiile si drepturile de exploatare a unui bun considerat proprietate publica pe o perioada de maxim 49 de ani. Insa la expirarea termenului partile implicate pot prelungi durata concesiunii pentru o perioada mai lunga.

Capitolul III al O.U.G nr. 54/2006 mentioneaza doua modalitati pentru procedura atribuirii contractului de concesiune: negocierea directa si licitatia. Principiile cele mai semnificative care stau la baza acestor operatiuni legale sunt: al nediscriminarii, al transparentei, al liberei concurente si al tratamentului egal.
Prin anuntul de licitatie concedentul poate initia operatiunea de concesionare. Acest anunt se publica in Monitorul Oficial sau intr-un ziar de circulatie locala sau nationala cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte de termenul limita pentru depunerea ofertelor. In cazul in care dupa publicarea anuntului se depun cel putin trei oferte, operatiunea licitatiei poate continua cu verificarea acestora, in situatiile in care nu se depun un numar destul de oferte concedentul va fi obligat sa anuleze licitatia respectiva si sa formuleze un anunt nou pentru o noua licitatie.

Potrivit legislatiei in vigoare conditia principala pentru a incheia un contract de concesiune este marimea redeventei dar si principiile impuse de natura bunului concesionat, protectia mediului inconjurator precum si situatia economico-financiara.
Legea nr.50/1991 precizeaza faptul ca in conditia concesionarii terenurilor pentru constructii care apartin unitatilor administrative teritoriale sau a proprietatii private a statului, este justificata concesionarea fara licitatie cu plata unei taxe de redevente stabilite conform legislatiei in vigoare.

Cabinetul nostru de avocatura va ofera servicii juridice si informatii legate de concesiune si contractul de concesiune.

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta:
TEL: 0722.236.175 sau email: office@avocat-bucuresti.info
 
 
 
 

Categories: