Cerere de punere sub interdictie


DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) …………., domiciliat(ă) în ……….., vă rog să hotărâţi

PUNEREA SUB INTERDICŢIE

a pârâtului(ei) ……………, domiciliat(ă) în ………………

Motivele acţiunii:

In fapt , pârâtul(a), în urma unui grav accident, a suferit un şoc datorită căruia nu mai are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale.

In dovedirea acestei susţineri depun certificatul medico-legal nr. …… din ……….., eliberat de ……………

In drept , îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 142 – art. 143 Codul familiei, art. 30-34 din Decretul nr. 32/1954 şi art. 2 alin. 1, pct. 1, lit. g, Cod procedura. civila.

Vă rog să dispuneţi efectuarea cercetărilor pe care le veţi socoti necesare şi efectuarea unei expertize psihiatrice, care să aprecieze capacitatea pârâtului(ei), precum şi audierea martorilor ………. ………… ………..

Depun prezenta cerere în trei exemplare, din care unul pentru instanţă, al doilea pentru a fi comunicat Primăriei pentru a numi un curator şi al treilea pentru a fi comunicat pârâtului(ei), împreună cu toate înscrisurile depuse.

Data depunerii…………..                                                           Semnătura, ……….

DOMNULUI PREŞEDINTE AL TRIBUNALULUI ………………..

————————————–

Modele acte juridice – Orice fond trebuie sa aibă o formă.

Atunci cand solicitam exercitarea, apararea sau recunoasterea unui drept, aceasta solicitare trebuie sa fie concretizata intr-un model de cerere, actiune sau contract

Cabinetul de avocaturaAvocat Leonte Oana Madalina – vine in ajutorul dumnevoastra oferindu-va modele si exemple de acte, actiuni, cereri de chemare in judecata, contracte, procuri, plangeri, dverse…., necesare atat in instanta de judecata cat si în alte domenii.
Pentru redactarea unor acte juridice personalizate nevoilor dumnevoastra contactati-ne cu incredere.