Cerere de iesire din indiviziune

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) ………….. domiciliat(ă) în …………. str. ……….. nr. …. apartamentul nr. …. chem în judecată pe …………. domiciliat în …………. str. ……… nr. …. etajul …. apartamentul …. pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să declaraţi ieşirea noastră din indiviziune asupra imobilului din ………… str. ……… nr. …. nr. carte funciară ………… nr. topografic ……….. şi să ne atribuiţi fiecăruia loturi în proporţie de ……. pentru mine şi de …… pentru pârât, cu împărţirea fructelor şi veniturilor în valoare de lei ………. încasate de pârât. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii:

În fapt ,

Prin actul de vânzare-cumpărare autentificat de ……… sub nr. …. din …….., subsemnatul am cumpărat de la ………. sora pârâtului, cota de …… proprietate indiviză din imobilul sus-menţionat, devenind astfel proprietar indivizar împreună cu pârâtul, care refuză să pună capăt acestei situaţii prin bună învoială.

În drept ,

Îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 728 C. civ., şi ale Legii nr. 603/1943.

Înţeleg să mă folosesc de expertiză, cercetare la faţa locului şi probă cu acte, şi anume de actul de vânzare-cumpărare autentificat de ………. sub nr. ……… din ………. prin care am devenit proprietar indivizar asupra imobilului a cărei împărţire o cer.

Depun prezenta cerere, precum şi copie certificată de pe actul sus-menţionat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data………                                                                            Semnătura reclamantului, ………..

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI ………………

———————————

Modele acte juridice – Orice fond trebuie sa aibă o formă.

Atunci cand solicitam exercitarea, apararea sau recunoasterea unui drept, aceasta solicitare trebuie sa fie concretizata intr-un model de cerere, actiune sau contract

Cabinetul de avocaturaAvocat Leonte Oana Madalina – vine in ajutorul dumnevoastra oferindu-va modele si exemple de acte, actiuni, cereri de chemare in judecata, contracte, procuri, plangeri, dverse…., necesare atat in instanta de judecata cat si în alte domenii.
Pentru redactarea unor acte juridice personalizate nevoilor dumnevoastra contactati-ne cu incredere.