Cerere de chemare in judecata pentru revendicare imobiliara


DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) …………, domiciliat în …………., chem în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâtul(a) ………, domiciliat(ă) în ……….., pentru

REVENDICAREA IMOBILIARĂ

urmând a fi obligat(ă) să-mi lase în deplină proprietate şi posesie terenul împreună cu toate construcţiile şi plantaţiile aflate pe el, situat in ………., sa-mi restituie fructele percepute in valoare de ……….. lei si sa-mi plătească cheltuielile de judecata.

Motivele acţiunii:

In fapt ,

Sunt proprietarul terenului ce revendic, in suprafaţă de …….., situat in …….., cu vecinătăţile: ………………….

Dovada ca sunt proprietar o fac cu contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie, autentificat sub nr. ……. din …………., de Notarul Public ………..

Terenul ce îl revendic este posedat de parat(a) de la data de ……….., fără nici un drept şi cu toate acestea refuză să mi-l cedeze în deplină proprietate şi posesie. Acest refuz m-a determinat sa-l(o) chem in judecata ca sa-l(o) obligaţi sa-mi lase in deplina proprietate si posesie terenul împreună cu toate construcţiile si plantaţiile pe care paratul(a) le-a efectuat. Înţeleg să menţin construcţiile şi plantaţiile şi să-l despăgubesc cu suma care se va stabili.

De asemenea, cer obligarea paratului(ei) sa-mi plătească suma de ………. lei, reprezentând venitul pe care l-a realizat de când poseda terenul.

In drept ,

Îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 480, art. 483 si următoarele, C. civ.

Dovada acţiunii înţeleg să o fac cu actul de proprietate citat, cu proba cu martori, expertiza tehnica, cercetare locala şi cu interogatoriul pârâtului(ei) care urmează a fi citat(ă) cu această menţiune.

Ca martori, propun pe: ………… ……………… ……………….

Depun prezenta cerere in dublu exemplar pentru a fi comunicata paratului(ei), timbru fiscal in valoare de ………… lei si timbrul judiciar in valoare de ……….. lei.

Data depunerii                                                                                         Semnătura

………. …………..

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECATORIEI ……………..

—————————-

Modele acte juridice – Orice fond trebuie sa aibă o formă.

Atunci cand solicitam exercitarea, apararea sau recunoasterea unui drept, aceasta solicitare trebuie sa fie concretizata intr-un model de cerere, actiune sau contract

Cabinetul de avocaturaAvocat Leonte Oana Madalina – vine in ajutorul dumnevoastra oferindu-va modele si exemple de acte, actiuni, cereri de chemare in judecata, contracte, procuri, plangeri, dverse…., necesare atat in instanta de judecata cat si în alte domenii.