Cerere de chemare in judecata in actiune de granituire


DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a), ……….. domiciliat(ã) în ………… chem în judecatã si personal la interogatoriu pe pârâtul(a) …………… domiciliat(ã) în ………..

ÎN ACTIUNE DE GRANITUIRE (SI REVENDICARE)

pentru:

1. stabilirea liniei de hotar care desparte proprietãþile noastre;

2. ca urmare a stabilirii liniei de hotar, pârâtul(a) sã fie obligat(ã) sã-mi respecte dreptul de proprietate si posesie asupra fâsiei de teren pe care a acaparat-o din proprietatea mea;

Cer, de asemenea, obligarea pârâtului(ei) la plata cheltuielilor de judecatã.


Motivele actiunii:

În fapt , sunt proprietarul terenului situat în ………., cu vecinãtãtile ………………

1. Între terenul meu si terenul pârâtului(ei) nu existã o linie de hotar fixatã prin semne externe si vizibile (sau, desi existã semne exterioare de delimitare, sunt totusi îndoieli cã ar fi amplasate pe traseul hotarului dintre cele douã proprietãti limitrofe), motiv care genereazã neîntelegeri.

De aceea, rog ca pe baza probelor ce vor fi administrate sã se stabileascã linia de hotar care desparte cele douã fonduri limitrofe, urmând ca împreunã cu pârâtul(a) sã suport cheltuielile cu aceastã operaþie de granituire;

2. Pârâtul(a), în mod abuziv, a desfiinþat semnele vizibile de hotar care separau proprietãþile noastre (si, cu acest prilej, mi-a acaparat din terenul proprietatea mea o fâsie lungã de …… si latã de ………, în suprafatã totalã de ….. m.p.).

De aceea vã rog sã stabiliti linia de hotar realã, care separã proprietãtile noastre si sã-l obligati pe pârât(a) sã-mi respecte dreptul de proprietate si posesie asupra fâsiei de teren acaparatã.

De asemenea, rog obligarea pârâtului(ei) la plata cheltuielilor de judecatã.

In drept , îmi întemeiez acþiunea pe dispoziþiile art. 584 Cod civil.

Dovada acþiunii înþeleg sã o fac cu actul de proprietate si proba cu martori, expertiza tehnicã, cercetare localã si interogatoriul pârâtului(ei), care urmeazã a fi citat(ã) cu aceastã menþiune.

Ca martori, propun pe …………… ……………… ……………….

Depun prezenta cerere în dublu exemplar pentru a fi comunicatã pârâtului(ei), timbru fiscal în valoare de ………… lei si timbrul judiciar în valoare de ………. lei.

Data depunerii…………..                                                              Semnãtura, ……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECÃTORIEI ……………….

—————————

Modele acte juridice – Orice fond trebuie sa aibă o formă.

Atunci cand solicitam exercitarea, apararea sau recunoasterea unui drept, aceasta solicitare trebuie sa fie concretizata intr-un model de cerere, actiune sau contract

Cabinetul de avocaturaAvocat Leonte Oana Madalina – vine in ajutorul dumnevoastra oferindu-va modele si exemple de acte, actiuni, cereri de chemare in judecata, contracte, procuri, plangeri, dverse…., necesare atat in instanta de judecata cat si în alte domenii.
Pentru redactarea unor acte juridice personalizate nevoilor dumnevoastra contactati-ne cu incredere.