Ce trebuie sa stiti despre executarea silita?

0 Comments

In situatia in care debitorul nu isi plateste datoriile stabilite prin hotararea unei insititutii sau printr-un titlu executoriu, se va ajunge la executarea silita. Ce trebuie sa stiti despre executarea silita? Executarea silita consta in solicitarea achitarii unei sume de bani, desfiintarea unei plantatii sau constructii, predarea unui bun ori folosinta acestuia respectiv alte masuri admise de legislatia in vigoare din Romania.

Acest proces se desfasoara numai pe baza unei hotarari judecatoresti sau al unui titlu executoriu. Procedura nu se poate declansa in lipsa unei astfel de hotarari. Cu exceptia hotararilor executorii provizorii sau a incheierilor executorii fiecare hotarare judecatoreasca va fi pusa in executare numai in cazul in care este investita cu formula executorie.

Prima instanta are dreptul de a investi o hotarare cu formula executorie. Se investesc cu formula executoria hotararile irevocabile sau definitive respectiv sentintele si inscrisurile care vor deveni executorii in cadrul prevazut de normele legislative.

Procesul prin care cererea de investire cu formula executorie a unei sentinte judecatoresti este admisa, nu va fi supus nici unei cai de atac. In cazul in care se respinge cererea de eliberare de catre instanta a titlului executoriu sau procesul prin care cererea de investire cu formula executorie a unei sentinte judecatoresti a fost admisa, persoana solictanta poate formula un recurs care va fi depus in termen de cel mult 5 zile de la data pronuntarii incheierii.

Cererea de executare silita alaturi de titlul executoriu se va depune la biroul executorului judecatoresc din cadrul judecatoriei in care urmeaza sa se efectueze procesul de executare. In situatiile in care se urmaresc anumite bunuri cererea se va depune la executorul judecatoresc din cimcumpscriptia judecatoriei in care se afla bunurile respective.

Executorul judecatoresc va solicita instantei de executare respectiv a judecatoriei aprobarea executarii silite. Prin urmare se va inainta instantei cererea de executare silita impreuna cu titlul executoriu. Cererea de incuviintare a executarii silite se va timbra cu un timbru judiciar respectiv taxa judiciara de timbru potrivit legislatiei in vigoare.

Este important de mentionat ca incheierea de admitere a cererii de incuviintare a executarii silite nu va fi supusa nic unei cai de atac. Respingerea acestei cereri va putea fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la pronuntarea sentintei. In cazul titlurilor in materia actiunilor reale imobiliare dreptul de a cere executarea silita este prescrisa in termen de 10 ani iar in alte situatii pe 3 ani.

Executarea silita se poate desfasura prin urmarirea silita a bunurilor imobile respectiv prin urmarirea bunurilor mobile. Inainte de a depune o cerere de exectuare silita aflati mai multe despre categoria de bunuri mobile care nu se pot urmari silit.

Executorul judecatoresc are dreptul sa sechestreze bunurile mobile ale debitorului in cazul in care in termen de o zi de la primirea somatiei aceasta persoana nu va plati suma respectiva. Bunurile sechestrate de executor pot fi vandute sau scoase la licitatie publica sau valorificate prin alte modalitati admise de legislatia in vigoare.

Bunurile mobile incorporabile, sumele de bani si titlurile de valoare urmaribile pot fi supuse executarii silite prin poprire. La cerere poprirea se constituie de executorul judecatoresc chiar la sediul tertului poprit sau in resedinta debitorului. Infiintarea popririi se dispune de  instanta de fond in momentul in care sentinta este executorie potrivit legislatiei, in cazul datoriilor precum aclocatiile pentru copii, repararea daunelor cauzate prin moarte, sume cu titlu de obligatie de intretinere respectiv in cazul datoriilor privind vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii si a veniturilor periodice realizate de debitor.

Dreptul de uzufruct al unui lucru imobil, dreptul de superficie pecum si bunurile imobile pot servi ca obiectul principal al unei urmariri silite. Imobilul care formeaza obiectul unei urmariri silite  se poate valorifica prin vanzare directa, prin vanzare la licitatie publica si alte modalitati. Suma de bani obtinuta prin executarea silita se va elibera persoanei care a depus cererea de executare pana la acoperirea integrala a drepturilor iar restul sumei se va preda debitorului.

In cazul in care executarea silita a fost solicitata de mai multi creditori executorul judecatoresc va fi obligat sa imparta suma rezultata din executarea silita intre aceste persoane. Dupa distribuirea sumei, executorul va formula un proces-verbal care va fi semnat de creditori precum si de executor.

Persoanele care nu sunt multumite de distribuirea sumei pot cere executorului se mentioneze obiectiunile formulate in procesul-verbal. Acest document va putea fi contestat in termen de 3 zile lucratoare. Contestatia va fi judecata cu precadere in cel mai scurt timp cu citarea partilor interesate.

In cazul unei situatii urgente cand exista pericolul ca debitorul sa scape de urmarire, reclamantul se poate adresa presedintelui instantei de executare care prin incheiere definita, fara citarea persoanelor interesate are dreptul sa dispuna ca executarea silita sa se inceapa in cel mai scurt timp fara trimiterea unei somatii. In cazul in care debitorul refuza sa execute obligatia sa, instanta il poate obliga pe debitor sa plateasca o amenda civila in favoarea statului. Aceasta suma va fi platita pana la executarea obligatiei prevazute in titlul executoriu.

Cabinetul nostru de avocatura va ofera servicii juridice si informatii legate de executarea silita.

Pentru informatii suplimentare, ne puteti contactata prin formularul de contact sau la:

Tel: 0722 236 175 si email: office@avocat-bucuresti.info

Categories: