Ce reprezinta contestatia la executare

0 Comments

Executarea silita este o operatiune juridica care poate avea consecinte neplacute. Insa contestatia la executare ofera unei persoane implicate in urmarire silita mijlocul procedural prin intermediul caruia poate obtine desfiintarea hotararii de executare silita.

Contestatia se poate redacta de catre persoana vatamata prin aceasta decizie, impotriva unui act de executare respectiv impotriva executarii silite. Acest document poate avea ca obiect toate masurile ilegale folosite pe parcursul urmaririi silite legate de:

• alegerea unei forme de executare;
• nerespectarea formelor de executare prestabilite de legislatia in vigoare pentru anuntarea debitorului despre initierea urmaririi silite;
• perimarea executarii;
• timpul in care se putea efectua urmarirea silita;
• modul de realizare a publicitatii prestabilite de normele legislative pentru realizarea licitatiei;
• prescriptia dreptului de a solicita executarea silita.

Persoanele vatamate prin executare silita pot apela la depunerea unei contestatii chiar si in cazul in care organul responsabil pentru executare refuza sa indeplineasca actul de executare  potrivit legislatiei in vigoare. Nerespectarea dispozitiilor privitoare le procedura de executare silita atrage anularea hotararii respective.

Contestatia se poate formula si de catre persoanele care au calitatea de tert fata de raportul juridic dintre debitor si creditor. In astfel de situatii persoana respectiva trebuie sa demonstreze ca prin actele de executare silita a fost vatamata.
In momentul in care a inceput procedura de executare silita persoanele vatamate pot solicita prin depunerea unei contestatii anularea hotararii de executare sau incuviintarea executarii silite data fara indeplinirea conditiilor prevazute de lege.

Contestatiile la executare se pot redacta in termen de 15 zile de la momentul in care:

• ati aflat despre actul de executare pe care doriti sa-l contestati sau de refuzul organului de executare pentru a indeplini o hotarare de exectuare silita;
• proprirea a fost infiintata asupra unor venituri periodice. In acest caz termenul de formulare al contestatiei va incepe de la data primei retineri din aceste venituri de catre tertul proprit;
• ati primit somatia sau momentul in care ati aflat despre primul act de executare (in situatia in care nu ati primit somatie);
• persoanele care detin calitatea de terta persoana pot formula contestatia la executare in termen de 15 zile calendaristice de la momentul predarii silite a bunului sau de la data efectuarii vanzarii.

In cazul in care nu se depun contestatiile la executare in termenul mentionat, persoanele vatamate mai pot formula o cerere separata in conditiile legislatiei in vigoare.

Instanta de executare va decide aprobarea sau respingerea contestatiei la executare. Contestatia va cuprinde elementele prevazute de lege pentru redactarea unei cereri de chemare in judecata. Acest document se timbreaza cu taxa judiciara de timbru conform legii respectiv timbru judiciar.

Cererea de judecata va fi depusa in atatea copii cati intimati sunt. Pana la solutionarea acestei cereri persoanele implicate in proces pot depune o alta cerere pentru suspendarea executarii silite. Instanta de judecata poate aproba suspendarea procedurii de executare in cazul in care depuneti o cautiune stabilita de instanta.
 
In anumite cazuri se pot redacta cereri de suspendare provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare de catre instanta de judecata. Acest document se va adresa presedintelui instantei care poate aproba suspendarea executarii pe perioada in care se solutioneaza cererea de suspendare dar numai in cazul in care ati platit cautiunea.

In cazul in care contestatia la executare se admite, instanta de judecata va anula decizia de executare sau va hotari indreptarea acestui act. In situatia in care contestatia va fi respinsa, persoana care a depus cererea poate fi obligata la cerere la despagubire pentru daunele cauzate prin intarzierea procedurii executarii silite.
 
Cabinetul nostru de avocatura va ofera servicii juridice si informatii legate de contestatia la executare.


Pentru mai multe detalii ne puteti contacta: 
TEL: 0722.236.175 sau email: office@avocat-bucuresti.info

Categories: