Ce este procura si cand avem nevoie de ea

0 Comments

Procura este un inscris intocmit pentru atestarea imputernicirilor conferite de reprezentat unuia sau mai multor reprezentanti, prin care se delega dreptul de a incheia acte juridice in numele si pe contul primului.

Altfel spus, procura este un act care materializeaza manifestarea de vointa a reprezentatului si care concretizeaza continutul si limitele imputernicirilor ce se delega reprezentantului. Procura configureaza vointa semnatarului. Este destinata tertului care deduce din cuprinsul ei limitele imputernicirilor reprezentantului. Contine formule privind vointa reprezentatului in legatura cu obligatiile pe care doreste sa si le asume, in legatura cu actul juridic ce va fi semnat de reprezentant dar si drepturile care doreste acesta sa le dobandeasca.
 
Reprezentantul nu dobandeste nici un drept asupra bunurilor primite prin procura sau pe care trebuie sa le transmita tertului in baza ei. Pentru tert importanta este numai procura, nu si raporturile dintre reprezentant si reprezentat. Eliberarea procurii, ca act juridic unilateral si modul de autentificare a acesteia se supun regulilor generale ale actului juridic si dispozitiilor speciale privind procura. Poate fi eliberata de o singura persoana sau de mai multe, iar calitatea de reprezentant o pot avea una sau mai multe persoane .
 
Daca sunt mai multi reprezentanti, in procura trebuie sa se indice modul in care acestia actioneaza:
– in comun
– de sine – statator.
 
Daca in procura nu se indica cu claritate modul in care trebuie sa actioneze reprezentantii, se va aplica dispozitia potrivit careia „mandatarii urmeaza sa incheie toate actele vizate in mandat daca altfel nu este stipulat sau nu rezulta cu certitudine din mandat”. Procura este un act juridic scris. Lipsa unei procuri in forma scrisa lipseste reprezentatul, reprezentantul si tertul de dreptul de a demonstra prin martori existenta ei.
 
Necesitatea formei autentice a procurei
 
Procura persoanei fizice si procura persoanei juridice se elibereaza in scris sub semnatura privata iar daca reprezentatul doreste sau legea prevede, se va intocmi in forma autentica. Trebuie sa fie in forma autentica daca este eliberata pentru incheierea actelor juridice in forma autentica. Astfel, procura va fi avea forma autentica daca se elibereaza pentru:
– instrainarea sau cumpararea unui teren;
– instrainarea sau cumpararea cotei de participare intr-o societate cu raspundere limitata;
– semnarea actului de constituire a unei societati comerciale;
– semnarea unui contract de ipoteca;
– semnarea unei promisiuni de donatie;
– semnarea unui contract de renta;
– semnarea unei procuri de substituire;
– alte actiuni pentru care legea cere forma autentica.

Categories: