Care sunt caile de atac in instanta si la ce va folosesc

0 Comments


Caile de atac va ofera oportunitatea sa rectificati greselile facute de instantele de judecata. Contestatiile se vor depune la instantele superioare pe baza motivelor invocate de reclamant. Care sunt caile de atac in instanta si la ce va folosec? Cititi acest ghid juridic pentru a afla mai multe despre aceste operatiuni legale.
 
Potrivit legislatiei in vigoare caile de atac impotriva sentintelor judecatoresti gresite sunt: caile de atac extraordinare si caile de atac ordinare. Caile de atac extraordinare sunt revizuriea si recursul in interesul legii respectiv contestatia in anulare. Pe de alta parte, caile de atac ordinare sunt apelul si recursul.

Hotararea judecatoreasca penala este documentul cel mai important in procedura de solutionare definitiva a unei cauze penale. Acest act oficial finalizeaza tragerea la raspundere penala a persoanei vinovate iar in alte cazuri va inceta procesul penal sau va achita pe cel trimis in judecata.

Orice hotarare judecatoreasca este precedata de judecata in prima instanta, judecata in apel respectiv judecata in recurs. In cazul in care reclamantul este multumit de sentinta pronuntata de prima instanta nu va mai fi nevoit sa declare apel si recurs.

Caile de atac ordinare sunt:

1. Apelul

 • va puteti folosi de aceasta cale de atac impotriva hotararilor prin care instanta a solutionat pentru prima data procesul final;
 • sunt mai multe greseli pe care le puteti indrepta prin procesul de apel: puteti fi nemultumit de severitatea pedepsei, va considerati nevinovat, doriti reducerea pedepsei sau s-au retinut mai multe circumstante care v-au agravat procesul. Mai mult puteti sa fiti nemultumiti si de modul in care ati fost achitat sau s-a incheiat procesul penal;
 • apelul se poate folosi si in cazul in care persoana chemata la judecata doreste sa conteste obligatia la despagubiri or valoarea acestora;
 • in cazul reclamantului sentinta judecatoreasca poate fi atacata numai pe latura penala. Persoanele care au declansat procesul vor putea arata anumite motive pentru care nu sunt de acord cu solutionarea procesului insa nu vor putea contesta modul de solutionare a despagubirilor sau repararea pagubelor comise prin infractiune;
 • in situatia in care o persoana participa la proces ca interpret, expert, martor sau aparator nu va putea ataca hotararea judecatoreasca numai cu privire la greselile privind unele cheltuieli judiciare care i-au fost acordate;
 • apelul se foloseste in cazul in care hotararea judecatoresca produce o vatamare a intereselor legitime a unor persoane;
 • apelul poate fi declarat de aparator, reclamanti si reprezentantii legali ai acestora;
 • apelul se va declara in termen de 10 zile de la pronuntarea sentintei. In cazul in care reclamantul a lipsit de la pronuntare, termenul se va calcula de la momentul in care a primit copia de pe dispozitivul sentintei;
 • in situtia in care persoana care a declarat apelul a lipsit de la dezbateri dar si de la pronuntarea sentintei, reclamantul poate declara apel si peste termenul legal prestabilit dar nu mai tarziu de 10 zile de la inceperea despagubirilor sau a exectuarii pedepsei;
 • in cazul in care o persoana renunta la apel trebuie sa depuna o declaratie scrisa la instanta pana la expirarea termenului de 10 zile.

1.a.Cererea de apel

 • cererea de apel se formuleaza in scris de reclamant sau de un reprezentant juridic dupa care va fi depusa la instanta care a dat hotararea respectiva;
 • daca persoana care a depus cererea de apel se afla la pronuntarea sentintei poate declara apel si oral, instanta fiind obligata sa mentioneze declaratia reclamantului in procesul-verbal;
 • persoanele care se afla in detentie pot depune o cerere de apel la administratia institutiei de detinere sau pot declara apel oral iar administratia institutie va fi obligata sa redacteze un proces-verbal in care va mentiona dorinta reclamantului si il va inainta la instanta;
 • cererea de apel va contine numele, prenumele, domiciliul reclamantului, hotararea atacata respectiv motivele pentru apel si semnatura;
 • motivele de apel se pot include si intr-un memoriu distinct care va fi depus cel mai tarziu pana in ziua judecatii insa motivele pot fi formulate si oral;

1.b.Formalitatile importante in fata instantei de apel

 • se depune la instanta de apel dosarul in care s-a pronuntat sentinta atacata alaturi de cererea de apel;
 • presedintele instantei stabileste termenul pentru judecarea apelului si dispune citarea reclamantului pentru acest termen;
 • in cazul in care persoana care declara apel se afla in detentie, judecarea apelului se va desfasura numai in prezenta reclamantului;
 • este important ca instanta sa ia in considerare toate motivele de apel pe care le-a invocat persoana care a depus cererea de apel;
 • persoanele care au declarat apel au posibilitatea sa-si retraga apelul pana la incheierea dezbaterilor in fata instantei de apel;
 • instanta de apel poate respinge cererea de apel daca document a fost depus dupa termenul stabilit de 10 zile;
 • instanta de apel poate admite apelul prin pronuntarea unei noi sentinte sau prin trimiterea cauzei respective pentru a fi rejudecata de instanta care a pronuntat sentinta gresita.

2. Recursul

 • recursul este o cale de atac in instanta folosita impotriva hotararii prin care judecatoria a solutionat plangerea prin care o persoana a solicitat comndamnarea unei persoane pentru comiterea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, lovire si alte tipuri de violente, insulta, furt, amenintare, furt intre rude apropriate, tulburare de posesie respectiv abuz de incredere;
 • regulile referitoare la redactarea cererii de apel, la termenul de depunere al acestui document respectiv la formalitati sunt valabile si pentru recurs;
 • in acest caz instanta de recurs va decide numai pe baza motivelor pe care le-ati invocat la prima instanta si la instanta de apel;
 • solutiile oferite de instanta de recurs sunt identice cu cele pe care le poate oferi instanta de apel.


Cabinetul nostru de avocatura va ofera servicii juridice si informatii legate de caile de atac in instanta.

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta:
TEL: 0722.236.175 sau email: office@avocat-bucuresti.info

Categories: