Onorarii


Onorariile Cabinetului de Avocat Leonte Oana Madalina sunt stabilite in functie de dificultatea, amploarea sau durata cazului dumneavoastra.

Onorariile se stabilesc in mod liber intre avocat si client.

Onorariile pot fi stabilite astfel:

  • onorarii orare – sunt stabilite pe ora de lucru, respectiv o suma fixa de unitati monetare cuvenita pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o prestam pentru dumneavoastra;
  • onorarii fixe (forfetare) – constau intr-o suma fixa cuvenita pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care il prestam sau, dupa caz, le prestam pentru dumneavoastra; aceste onorarii se datoreaza indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale; se pot fixa si onorarii periodice, inclusiv sub forma forfetara;
  • onorarii de succes – in completarea onorariului fixat putem conveni un onorariu de succes, cu titlu complementar, in functie de rezultat sau de serviciul furnizat; onorariul de succes consta intr-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea unui anumit rezultat; in cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decat in legatura cu latura civila a cauzei.

La cerere, onorariile pot fi formate din combinarea criteriilor enuntate mai sus.

Onorariile practicate de cabinetul nostru de avocatura sunt NEGOCIABILE!

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la telefoanele afisate sau completand Formularul de Contact.

Profesionalim si Onorarii Decente !