Infiintare PFA

Ghid util pentru infiintare PFA si Intreprindere Individuala

Vrei sa iti infiintezi un PFA sau o Intreprindere Individuala si nu stii care sunt actele necesare si ce costuri implica? Iti prezentam astazi un scurt ghid informativ, realizat de Asociatia Profesionala a Economistilor si Contabililor din Romania.

I. Avantaje si dezavantaje PFA

Principalele avantaje ale infintarii unui PFA sau a unei intreprinderii individuale sunt:

• Costurile cu infintarea sunt mai mici decat cele pentru infintarea unei societati comerciale;
• Nu este necesar un capital social;
• Documentatia pentru obtinerea Certificatului de inregistrare este mult mai simpla;
• Gestionarea este mult mai simpla decat la o societate comerciala;
• Nu este necesara justificarea folosirii banilor ( banii pot fi utilizati in scopuri personale in momentul incasarii).

Principalele dezavantaje ale infiintarii unui PFA sau a unei intreprinderi individuale sunt:

• Datoriile PFA-ului pot fi recuperate din averea proprie a persoanei fizice.
• La infintare, este necesara justificarea experientei/pregatirii profesionale pentru fiecare cod CAEN ales.

 II. Etape

• Inregistrarea propriu-zisa – se face la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Formularele si lista documentelor necesare se gasesc pe pagina www.onrc.ro.
• Inregistrarea fiscala – se face la ANAF prin competarea declaratiei 070 „Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităti economice în mod independent” si a declaratiei 220” Declaratie privind venitul estimat “, in maxim 15 zile de la ridicarea documentelor de la Registrul Comertului.

III. Fiscalitate

1. Impozit pe venit

Cota de impozit este de 16%.

Se utilizeaza doua forme de impozitare:
 
1.1. Sistemul real

• La infintare sau la inceputul anului ( pana la 31 ianuarie ), se depune declaratia 220 cu venituri si cheltuieli estimate. Pe baza acestei declaratii, ANAF emite decizia de plati anticipate. Pana pe 15 mai a anului urmator, pe baza registrului de incasari si plati, se completeaza declaratia 200, pe baza careia, ANAF emite decizia anuala de plata.
• In cazul PFA, venituri impozabile sunt sumele incasate in anul de raportare, indiferent de perioada in care acestea au fost facturate, iar cheltuielile deductibile sunt cele efectuate in scopul desfasurarii activitatii, platite in anul de raportare, indiferent de perioada la care se refera.
 • Persoanele impozitate in sistem real au obligatia organizarii contabilitatii in partida simpla.

1.2. Sistemul pe baza normelor anuale de venit

• Norma de venit este un barem stabilit anual de DGFP pe baza caruia se calculeaza impozitul pe venit ce trebuie platit;
• Important! – un pfa inregistrat in sistem real, poate sa treaca la sistemul pe baza normelor de venit doar dupa 2 ani fiscali consecutivi;
• Persoanele impozitate pe baza normelor de venit nu au obligatia organizarii contabilitatii in partida simpla si in consecinta nu au obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat (200);
• In cazul in care persoana fizica desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri comerciale, venitul net se stabileste prin insumarea normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati;
• In cazul in care persoana fizica desfasoara o activitate impusa pe baza normelor de venit si o alta activitate independenta venitul net anual se determina in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

Indiferent de forma de impozitare, impozitul pe venit se plateste trimestrial, cu urmatoarele termene: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie.

2. CASS ( contributia de asigurari sociale de sanatate)

Cota de taxa este 5.5% aplicata asupra bazei de impunere.
• Baza de impunere si termenele de plata sunt aceleasi ca si cele aferente impozitului pe venit;
• Dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contributia, aceasta nu poate fi mai mica decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe tară, lunar. Salariul minim brut pe tara pentru anul 2011 este de 670 lei. Dupa primirea Deciziei de impunere de la ANAF, aceasta trebuie depusa anual, in copie, la Casa de Sanatate, ca document justificativ privind veniturile realizate, concomitent cu Declaratia anexa 5( de pe adresa www.casmb.ro )

 3.CAS ( contributia de asigurari sociale – pensii)

Cota de taxa este este de 31.3% aplicat asupra sumei lunare asigurate.

• In sistemul public de pensii sunt asigurate in mod obligatoriu persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, in situatia in care nu beneficiaza de o alta forma de asigurare ( contract de munca, pensie, etc). Persoanele fizice autorizate sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna Declaratia individuala de asigurare in temen de 30 de zile de la data incadrarii in situatia respectiva;
• Persoanele fizice autorizate care au si contract de munca, nu au obligatia sa declare si sa plateasca CAS;
• Suma asigurata este stabilita de asigurat prin declaratia individuala de asigurare, dar aceasta nu poate fi mai mica decat suma reprezentand 35% din salariul mediu brut pe economie si nici mai mare decat suma reprezentand de 5 ori salariul mediu brut pe economie, si anume, poate fi orice suma cuprinsa in intervalul: 708 lei si 10.110 lei.
• Plata contributiei se efectueaza lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.
 
ATENTIE ! Contributiile obligatorii platite reprezinta cheltuieli deductibile in anul in care au fost efectuate platile.

4. Taxa pe valoarea adaugata ( TVA )

Persoana fizica autorizata se poate inregistra neplatitor sau platitor de TVA ( lunar sau trimestrial), dupa optiune.

ATENTIE ! Cei care se inregistreaza neplatitori de TVA, trebuie sa se inregistreze ca platitori in cazul in care depasesc plafonul de TVA , in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care s-a atins sau depasit plafonul.

ATENTIE ! Cifra de afaceri pe baza careia se calculeaza plafonul de TVA este diferita de venitul brut care sta la baza calcularii impozitului pe venit. Cifra de afaceri a unei PFA este suma facturilor emise.

Efectele nerespectarii acestei obligatii pot fi majore!

• Plafonul de TVA este echivalentul a 35.000 euro , calculat la cursul din data aderarii Romaniei la UE, rotunjita la mia de lei superioara, adica 119.000 lei pentru un an fiscal intreg;
• In cazul in care PFA este infintat in cursul anului, plafonul de TVA, se ajusteaza proportional cu perioada cuprinsa intre momentul infintarii si finalul anului;
• In cazul in care o persoana inregistrata in scopuri de TVA ( platitor de TVA ), nu depaseste in cursul unui an calendaristic plafonul de TVA, poate solicita pana la data de 20 ianuarie a anului urmator scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila incepand cu 1 februarie.

ATENTIE ! Operatiunile scutite de TVA sunt stabilite in Codul Fiscal la art.143. Veniturile obtinute din activitatile enumerate mai jos nu impun inregistrarea in scopuri de TVA indiferent daca valoarea lor depaseste sau nu plafonul de 119.000 lei intr-un an fiscal.

• Cabinete medicale, stomatologice, societati care se ocupa cu transportul bolnavilor
• Activitati de invatamant, prestari de bunuri si servicii catre aceste institutii si meditatii acordate in particular
• Servicii sau livrari legate de protectia sociala, a copiilor si tinerilor
• Servicii legate de activitatile sportive
• Servicii culturale
• Servicii de natura financiar-bancara
• Servicii in asigurari
• Activitati de inchiriere, arendare, concesionare
• Livrari de constructii sau terenuri cu constructii care nu sunt noi
 
ATENTIE ! Intentia de a efectua operatiuni economice intracomunitare implica inregistrarea in scopuri de TVA cf. art 153 sau 153/1 si inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari in conformitate cu art. 158/2 .

IV. Obligatii declarative

• Declaratia 220 – Declaratie privind venitul estimat;
• Decaratia 200 – Declaratie privind veniturile realizate din Romania;
• Declaratia privind obligatiile de constituire şi plata la FNUASS;
• Declaratia individuala de asigurare sociala ( CAS);
• Declaratia 392A- Declaratie informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul precedent; *
• Declaratia 392B- Declaratie informativa privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul precendent;
• Declaratia 300 – Decont de taxa pe valoarea adaugata;*
• Declaratia 394 – Declaratie informativa privind livrările /prestările şi achizitiile efectuate pe teritoriul national. *

*)Aceste declaratii se intocmesc de catre platitorii de TVA.

In functie de specificul activitatii, de schimbarile intervenite in situatia fiscala, sau de statutul de angajator, este necesara intocmirea unor declaratii suplimentare.

V. Registre obligatorii

• Registrul unic de control
• Registrul de incasari si plati ( acesta nu este un registru obligatoriu pentru persoanele impozitate pe baza normelor anuale de venit).
• Registrul inventar

 ATENTIE ! Orice activitate desfasurata de o persoana fizica, poate fi reconsiderata ca fiind activitate dependenta daca :
• Se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit;
• Foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit;
• Platitorul de venit suporta cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit,
• Platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.

In cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, vor fi recalculate si platite, fiind datorate SOLIDAR de catre platitorul si beneficiarl de venit.

Activitatile care genereaza venituri din profesii libere, precum si drepturile de autor si drepturile conexe potrivit Legii 8/1996 privind dreptul de autor  nu pot fi reconsiderate ca activitati dependente.

 Asociatia Profesionala a Economistilor si Contabililor din Romania

Noi ne putem ocupa de toata aceasta procedura si intr-un timp foarte scurt, nu ezitati sa ne contactati.

  TEL: (+4) 0722 236 175 sau email: office@avocat-bucuresti.info