Infiintare ONG

Pentru a va elucida asuprea modului de infiintare a anui ONG va vom detaila procedura de infiintare ONG.

  Primul pas in infiintarea unei organizatii non-profit este obtinerea dovezii ca denumirea aleasa de voi este conforma cu legea, ca nu a fost rezervata de altcineva si ca nu exista coincidenta de nume cu alt ONG-uri. Dovada disponibilitatii denumirii se obtine de la Ministerul Justistiei, Serviciul de Relatii cu Publicul si Evidenta ONG. Este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a denumirilor specifice autoritatilor si institutiilor publice, cf. Legii nr. 246/2005 pentru aprobarea OG nr. 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii. Dovada se poate prelungi, in caz de nevoie; in aceasta situatie trebuie sa faceti cererea de prelungire cel tarziu in ziua expirarii dovezii initiale.

   PROCEDURA INFIINTARII ONG

  In vederea dobandirii personalitatii juridice asociatii incheie actul constitutiv si statutul in forma autentica sau atestat de un avocat, sub sanctiunea nulitatii absolute.

  Actul constitutiv are rolul de a consfinti dorinta asociatilor de a crea o organizaţte anume. Statutul descrie organizatia si precizeaza principalele reguli dupa care aceasta lucreaza.

  La autentificarea actului constitutiv si a statutului se va prezenta dovada eliberata de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii, iar la judecatoria in raza careia isi desfasoara activitatea si dovada sediului, dovada patrimoniului initial precum si cazierele fiscale ale fondatorilor. Oricare din asociati/fondatori, pe baza imputernicirii date, poate formula o cerere de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi aiba sediul.

  Primul pas in vederea infiintari ONG este obtinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justitiei, de la directia relatii cu publicul si cooperare cu ONG

  Pasul doi pentru infiintare ONG consta in redactarea statutului si a actului constitutiv

  Actul constitutiv al asociatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

    – datele de identificare a asociatilor sau, dupa caz, a fondatorilor:
      (numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora)
    – exprimarea vointei de asociere si a scopului propus
    – denumirea asociatiei/fundatiei;
    – sediul asociatiei/fundatiei;
    – durata de functionare – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului
sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
    – patrimoniul initial – in natura si/sau in bani;
    – componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control, si/ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe in cazul fundatiei;

 Noi ne putem ocupa de toata aceasta procedura si intr-un timp foarte scurt, nu ezitati sa ne contactati 

  TEL: (+4) 0722 236 175 sau email: office@avocat-bucuresti.info