Infiintare firma

   Doriti sa aveti propria dvs firma, noi va putem ajuta.

   Cabinetul nostru va ofera toata gama de servicii necesare infiintarii firmei dvs , fie ea societate pe actiuni sau societate cu raspundere limitata.

    Etapele pe care trebuie sa le parcurgeti pentru a inregistra in Registrul Comertului societatea dumneavoastra sunt urmatoarele:

    Determinarea obiectului de activitate:
      – este obligatorie stabilirea unui obiect de activitate principal, putand exista un numar nelimitat de obiecte de activitate secundare;
      – incadrarea activitatilor in categoriile cuprinse de codul CAEN – este indicat sa apelati la asistenta unui specialist;

    Stabilirea formei juridice a societatii, existand urmatoarele variante:
      – societatea cu raspundere limitata – SRL – este acea forma de societate comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii raspund numai in limita aportului lor; este cea mai utilizata forma de societate comerciala;
      – societatea pe actiuni – SA – este forma de societate comerciala al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Actionarii raspund numai in limita aportului lor;
      – societatea in nume colectiv – SNC – este acea forma de societate comerciala in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor;
      – societatea in comandita simpla – SCS – este forma de societate comerciala in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor comanditati. Asociatii comanditari raspund numai pana la limita aportului lor;
      – societatea in comandita pe actiuni – SCA – este forma de societate comerciala al carui capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati; asociatii comanditari raspund numai pana la limita aportului lor.

    Alegerea si rezervarea denumirii:
      – cabinetul nostru va verifica in acelasi timp la Registrul Comertului trei variante de denumire, prin achitarea costului unei singure cereri;

    Stabilirea sediului social al societatii:
      – este necesara incheierea unui contract de sediu social, inchiriere/subinchiriere sau de comodat intre proprietarul imobilului si viitoarea societate comerciala;

    Incheierea actului constitutiv:
      – actul constitutiv va contine elemente specifice fiecarei forme de organizare juridica aleasa pentru societatea in cauza;

    Semnarea de declaratii/specimene de semnatura:
      – declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati – se semneaza de catre asociati si administrator;
      – specimen de semnatura – se semneaza de catre adminsitartuorul societatii;

    Depunerea capitalului social:
      – aportul in bani la capitalul social este obligatoriu la constituirea oricarei forme de societate;
      – aporturile in numerar se depun la orice banca intr-un cont special deschis pe numele societatii in curs de constituire;

    Inregistrarea societatii la Registrul Comertului:
      – inregistrarea societatii se va face Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza se va afla sediul societatii comerciale;

    Ridicarea de la Registrul Comertului a Certificatului de inregistrare a societatii;

    Avize si autorizatii de functionare:
      – in cazul in care pentru desfasurarea unor activitati este necesara obtinerea unor autorizatii sau avize acestea se vor obtine ulterior inregistrarii societatii de la autoritatile competente.

    Nu ezitati sa ne contactati pentru a avea firma Dvs. in cel mai scurt timp!

    TEL: (+4) 0722 236 175 sau email: office@avocat-bucuresti.info