Conflicte de munca

Conflictul de munca reprezinta orice dezacord intervenit intre partenerii sociali, in raporturile de munca.

  Conflictele de munca ce au ca obiect stabilirea conditiilor de munca cu ocazia negocierii contractelor colective de munca sunt conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional, social sau economic ale salariaţtlor, denumite conflicte de interese.
  Conflictele de munca ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligatii decurgand din legi ori din alte acte normative, precum si din contractele colective sau individuale de munca sunt conflicte referitoare la drepturile salariatilor, denumite conflicte de drepturi.

 Sunt conflicte de drepturi urmatoarele: 
    – conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;
    – conflictele in legatura cu executarea contractelor colective de munca.
    – conflictele in legatura cu plata unor despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de parti prin neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite prin contractul individual de munca;
    – conflictele in legatura cu constatarea nulitatii contractelor individuale sau colective de munca ori a unor clauze ale acestora;
   – conflictele in legatura cu constatarea incetarii aplicarii contractelor colective de munca. 
  Nu sunt considerate conflicte de drepturi, in sensul prezentei legi, conflictele dintre unitatile si persoanele care presteaza diferite activitati acestora, in temeiul altor contracte decat contractul individual de munca.

  Procedura de solutionare a conflictelor de munca se stabileste prin lege speciala.
  Toate actele de procedura intocmite potrivit dispozitiilor prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru judiciar.

  Salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice si sociale. 

  Greva reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati. 

  Participarea salariaţtlor la greva este libera. Nici un salariat nu poate fi constrans sa participe sau sa nu participe la o greva. 

  Limitarea sau interzicerea dreptului la greva poate interveni numai in cazurile si pentru categoriile de salariaţt prevazute expres de lege. 

  Participarea la greva, precum si organizarea acesteia cu respectarea legii nu reprezinta o incalcare a obligatiilor salariatilor si nu pot avea drept consecinta sanctionarea disciplinara a salariatilor grevisti sau a organizatorilor grevei.

 Cabinetul nostru de avocatura este specializat in solutionarea conflictelor de munca, ofera suportul juridic necesar in cazul unor litigii de munca.

  Daca doriti initierea unor demersuri in acest sens, ne puteti contacta:
  TEL: (+4) 0722 236 175 sau email: office@avocat-bucuresti.info