Uzucapiune

Prin uzucapiune (sau prescripta achizitiva), este modul de dobandire a proprietatii sau a altor drepturi reale asupra unui bun, prin posedarea neintrerupta a bunului, intr-un interval de timp fixat de lege.

  Codul Civil roman, in articolele 1846-1847, prevede anumite conditii pentru a putea opera dobandirea proprietatii prin uzucapiune, si anume:
   – posesia să fie continua  – posesorul sa o exercite in mod regulat, fara intermintente anormale
   – posesia sa fie neintrerupta
   – posesia sa fie netulburata sa nu fie fondata sau conservata prin acte de violenta in contra sau din partea adversarului;
   – posesia trebuie sa fie publica – posesia nu trebuie exercitata in ascuns de adversarul sau, incat acesta sa nu fie in stare de a putea sa o cunoască
   – posesia trebuie exercitata sub nume de proprietar.

  Din punct de vedere al timpului cat trebuie sa dureze posesia pentru a putea opera uzucapiunea, aceasta poate fi de 30 de ani sau de 10-20 de ani.
  Uzucapiunea de 30 de ani se aplica în cazurile in care posesorul nu are un act translativ de proprietate asupra bunului pe care il poseda, dar nici nu este legat prin vreun raport de obligatie fata de adevaratul proprietar, in virtutea caruia ar avea obligatia de restituire.

  Pentru a putea fi invocata aceasta uzucapiune trebuie indeplinite doua conditii:
   – Sa existe o posesie de 30 de ani
   – Posesia sa fie utila
  Nu se cere ca posesorul sa fie de buna credinta si nici nu se cere existenta vreunui titlu.
  Uzucapiunea trebuie invocata si dovedita de cel care poseda fie pe calea actiunii principale ( cerere de chemare in judecata) fie pe cale de exceptie( in cursul unui proces aflat in curs de solutionare).

  Uzucapiunea de 10-20 de ani se aplica atunci cand posesorul poseda bunul in temeiul unui just titlu si este de bună-credinta. Termenul este de 10 ani atunci cand adevaratul proprietar are domiciliul in circumscriptia tribunalului judetean în care se afla imobilul si de 20 de ani, in cazul in care nu este indeplinita aceasta conditie.
  Uzucapiunea de la 10 pana la 20 de ani trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:
   – Sa existe o posesie utila a lucrului
   – Posesia sa fie intemeiata pe un just titlu
   – Posesia sa dureze de la 10 la 20 de ani
   – Posesia sa fie de buna credinta

  Aceasta uzucapiune poate fi invocata numai fata de imobile luate in mod individual.

  Bunurile mobile se dobandesc prin posesia de buna-credinta, fara a fi nevoie de trecerea unei perioade de timp.

  Cabinetul nostru de avocat va poate acorda sprijin in :
   – stabilirea indeplinirii tuturor conditiilor de aplicare a uzucapiunii;
   – realizarea actiunilor pentru constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin prescriptie achizitiva;
   – reprezentarea clientilor in litigii cu privire la prescriptia achizitiva;

  Daca doriti initierea unor demersuri in acest sens, ne puteti contacta:
  TELEFON (+4) 0722 236 175 sau email: office@avocat-bucuresti.info