Partaj succesoral


Partajul succesoral – Iesire din indiviziune

  Dupa deschiderea succesiunii, patrimoniul persoanei decedate se transmite catre mostenitorii sai in cotele prevazute de lege sau de catre defunct prin testament.
  In acest fel, mai multe persoane devin coproprietare asupra patrimoniului succesoral, insa nici unul dintre mostenitori nu are un drept de proprietate exclusiv si clar determinat. Fiecare mostenitor este coproprietar asupra unei cote parti din mostenire, dar nu este proprietar excluiv pe un anumit bun. In acest scop se face partajul succesoral.

  Varietate a actiunii civile prin care oricare din mostenitorii unei persoane poate solicita instantei de judecata competente imparteala mostenirii atunci cand aceasta nu s-a putut face pe cale amiabila, ori daca imparteala mostenirii este obligatorie pe cale judecatoreacsa potrivit legii.

  Poate fi promovata de catre:
   – mostenitorii universali sau cu titlu universal;
   – creditorii personali ai acestora;
   – succesorii lor in drepturi;
   – procuror, atunci cand un atare demers este justificat de interese generale.

  Nu poate fi intentata de catre donatari sau legatari cu titlu particular de bunuri viitoare.

  Are caracter imprescriptibil.

  Persoana care cere impatreala pe aceasta cale trebuie sa aiba capacitatea de a instraina.

  In urma efectuarii partajului succesoral, fiecare mostenitor va deveni unic proprietar asupra unor bunuri din patrimoniulsuccesoral proportional cu partea din mostenire care i se cuvine.
Partajul succesoral prezinta o importanta practica deosebita, fiindca permite fiecarui mostenitor sa se bucure efectiv de bunurile mostenirii la care este indreptatit.
  Unii mostenitori vor primi bunuri, iar altii sume de bani reprezentand sulta (Ex. daca sunt 2 mostenitori si mostenirea este formata dintr-o casa, unul dintre mostenitori va lua casa in propretate, dandu-i celelalt mostenitor o suma de bani numita sulta, corespunzatoare cu drepturile succesorale ale acelui mostenitor).

  SFAT pentru mostenitori:

 Ajungeti la un acord cu privire la modul de impartire a bunurilor mostenite si contactati-ne pentru REDUCEREA TAXELOR !

  TEL: (+4) 0722 236 175 sau email: office@avocat-bucuresti.info