Mosteniri

Mostenirea sau succesiunea reprezinta transmiterea patrimoniului (activ si pasiv) apartinand unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane fizice aflate in viata (sau concepute dar nenascute inca), catre una sau mai multe persoane juridice in fiinta, ori, in lipsa acestora, Statului. Potrivit art. 650 din C. civil, „succesiunea se defera prin lege, sau dupa vointa omului, prin testament.”

   Felurile mostenirii

   Prin urmare mostenirea (succesiunea sau ereditatea) este de două feluri: legala şi testamentara.

   Mostenirea este legala atunci cand transmisiunea din cauza de moarte are loc in temeiul legii. Mostenirea legala intervine atunci cand cel care lasa moşsenirea nu a dispus de averea sa total sau partial prin act de ultima vointa, în timpul vietii, adica prin testament. 
   Mostenirea este testamentara cand se intemeiaza pe testament ca act de ultima vointa al defunctului.
In cazul mostenirii testamentare, cel care dispune de averea sa prin testament se numeste testator, iar persoanele gratificate se numesc legatari.

   In Codul Civil se arata ca mostenirea se deschide prin moarte, ceea ce inseamna ca data deschiderii mostenirii coincide
cu moartea celui care lasa mostenirea. Dezbatera succesiunii in cadrul procedurii notariale sau pe cale judecatoreasca
este un moment distinct si ulterior.

   Actele necesare pentru deschiderea succesiunii sunt:
      – Certificatul de Deces
      – Actele de stare civila (certificate de nastere si certificat de casatorie ) – prin care se face dovada calitatii de mostenitor.
      – Testament (Legat universal sau particular) – daca este cazul
      – Titlurile de proprietate ale defunctului (contracte de vanzare cumparare, donatie, certificate de mostenitor, etc.) – reprezinta actele de baza ale masei succesorale.
      – Certificat de atestare fiscala (eliberat de Directia Taxe si Impozite din sectorul in care a fost inregistrat decesul).

   Odata deschisa succesiunea, devolutiunea legala a mostenirii se va face cu respectarea a 3 principii: rudele sunt chemate la mostenire in ordinea claselor de mostenitori legali, in functie de proximitatea gradului de rudenie si, in al treilea rand, intre rudele din aceeasi clasa si de acelasi grad, mostenirea se imparte in mod egal.

 
   Pentru mai multe detalii despre conditiile colaborarii cu un avocat specializat in mosterniri-succesiuni, nu ezitati sa ne contactati prin:

   TEL: (+4) 0722 236 175 sau email: office@avocat-bucuresti.info