Anulare acte juridice

Nulitate este acea sanctiune de drept civil, care lipseste actul juridic de evectele contrarii normelor juridice editate pentru incheierea sa valabila; nulitatea intervine in cazul in care nu se respecta conditiile de valabilitate ale actului juridic civil.
  
  FUNCTIILE NULITATII

     – Functia preventiva- consta in efectul inhibitoriu pe care il exercita asupra subiectelor de drept civil, tentate sa incheie actul juridic civil cu nerespectarea conditiilor sale de validitate.
    – Functia sanctionatorie- presupune tocmai inlaturarea efectelor contrare legii.
    – Functia de mijloc de garantie a principiului legalitatii apare ca un mijloc de asigurare a respectarii ordinii publice si bunelor moravuri.

  DELIMITAREA NULITATII

    Pentru o mai buna intelegere a nulitatii este necesar sa o delimitam de alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil precum ar fi : rezolutiunea, rezilierea, caducitatea, revocarea, inopozabilitatea.

    – NULITATE-REZOLUTIUNE. Delimitarea presupune cunoasterea conceptelor in cauza, semnaland asemanarile si deosebirile de regim juridic dintre ele. Nulitatea reprezinta lipsirea de efecte a unui act juridic incheiat cu nerespectarea normelor privind conditiile de validitate. Rezolutionarea consta in desfiintarea unui contract sinalogmatic, cu executare uno-ictu , dintr-o data, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti.
    – NULITATE-REZILIERE. Rezilierea este incetarea-desfacerea unui contract sinalogmatic, cu executarea succesiva, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti. Intre nulitate si reziliere exista ,in esenta, aceleasi asemanari si deosebiri ca in cazul nulitate-rezolutiune, cu mentiunea ca efectele, de data aceasta, nu sunt retroactive, ci numai pentru viitor.
    – NULITATE-CADUCITETE. Caducitatea este o cauza de ineficacitate constand in faptul ca lipseste actul juridic civil de orice efecte datorita intervenirii unor cauze ulterioare incheierii sale si independent de vointa autorului actului.
    – NULITATE-REVOCARE. Revocarea desemneaza acea sanctiune de drept civil care consta in inlaturarea efectelor actului juridic civil datorita ingratitudinii grafiticatului ori neexecutariiculpabile a sarcinii.

  CAUZELE DE NULITATE

    Aceasta sanctiune are drept cauza-generica- nerespectarea dispozitivelor legale care reglementeaza conditiile sale de valabilitate.Deci, nevalabilitatea conditiilor sale esentiale ( care sunt conditii de valabilitate ) atrag nulitatea.

  CAUZE DE NULITATE ABSOLUTA :

     – Incalcarea regulilor privind capacitatea civila a persoanelor :
       -nerespectarea unor incapacitati speciale pentru ocrotirea unui interes obstesc (art. 1309 din Codul Civil )
       -lipsa capacitatii de folosinta a persoanelor juridice si nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta (art. 34 din Decretul nr. 31/1954 )
     – Lipsa totala a consimtamantului (in cazul erorii-obstacol)
     – Nevalabilitatea obiectului actului juridic civil
     – Cand lipseste cauza ori ea este ilicita sau imorala
     – Nerespectarea formei ceruta ad validitatem
     – Lipsa ori nevalbilitatea autorizatiei administrative (art. 58 Legea nr. 17/1996 )
     – Incalcarea ordinii publice
     – Fraudarea legii

   CAUZE DE NULITATE RELATIVA :

     – Viciile de consimtamant : eroarea, violenta, legiuirea sau dol
     – Lipsa discernamantului in momentul incheierii actului juridic civil
     – Nerespectarea regulilor privind capacitatea de exercitiu.

Pentru mai multe informatii ne puteti contacta prin:


TEL: (+4) 0722 236 175 sau email: office@avocat-bucuresti.info