Amenda de 10.000 de lei pentru angajatorii care concediaza mamele in concediu pentru cresterea copilului

0 Comments

Angajatorii care concediaza mamele aflate in concediu pentru cresterea copilului, respectiv in plata stimulentului de insertie, risca sa fie sanctionati cu o amenda de 10.000 de lei conform unor amendamente aduse de deputatii Comisiei pentru Munca si Protectie Sociala Ordonantei de Urgenta nr. 111/2010.

Legea pentru aprobarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor se afla pe Ordinea de zi a Plenului Camerei Deputatilor, in procedura de urgenta, inca de acum doua saptamani.

Unul dintre amendamentele aduse de membrii Comisiei de munca se refera la diferentierea nivelului amenzilor prevazute in actul normativ adoptat de Executiv. Astfel, angajatorul care nu respecta obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara, precum si concediul fara plata pentru care salariata a optat, risca sa fie sanctionat cu o amenda de 10.000 de lei.

Ordonanta, adoptata de Guvern la finalul lui 2010, interzice angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:
a) salariatei/salariatului care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
b) salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie.

In actul normativ se precizeaza, insa, ca extinderea interdictiei este posibila, o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea definitiva a salariatei/salariatului in unitate.

Astfel, deputatii au propus ca nerespectarea acestor prevederi de catre angajator sa fie sanctionata cu o amenda in cuantum de 10.000 de lei.

De asemenea, deputatii au propus sanctionarea primariilor cu o amenda de 2.500 de lei in cazul in care nu respecta termenul de 5 zile lucratoare pentru transmiterea modificarilor referitoare la situatia persoanelor care beneficiaza de prevederile OUG nr. 111/2010. Beneficiarii au, in acelasi timp, obligatia de a comunica in scris unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin orice modificare intervenita in situatia lor, de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 15 zile lucratoare de la aparitia acesteia.

Primariile care nu transmit, pana la data de 10 a fiecarei luni, pe baza de borderou, cererile inregistrate in luna anterioara, insotite de documentele justificative, la agentiile pentru prestatii sociale judetene ar putea fi sanctionate cu 1.000 de lei. Potrivit modificarilor aduse de deputati, constatarea contraventiilor si aplicarea amenzii corespunzatoare se va realiza de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Deputatii Comisiei pentru munca au propus, totodata, modificarea art. 2 alin (5) lit. m) din actul normativ, astfel incat la constituirea celor 12 luni in care mama a realizat venituri in anul anterior nasterii copilului sa se ia in considerare si perioadele in care aceasta a frecventat, fara întrerupere, „cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar sau, dupa caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în tara sau în strainatate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu exceptia situatiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale”.

Prevederile OUG nr. 111/2010, in varianta adoptata de Executiv si, ulterior, aprobata de Senat in februarie 2011, se aplicau doar femeilor care urmau cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar sau, dupa caz, universitar si postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat.

Incepand cu 1 ianuarie 2011, conform OUG nr. 111/2010 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 830, din 10 decembrie 2010, parintii pot alege intre doua pachete de masuri privind durata concediului si cuantumul indemnizatiei acordate pentru cresterea si ingrijirea copilului.

Astfel, primul pachet de masuri prevede un cuantum al indemnizatiei cuprins intre 600 si 3400 de lei, reprezentand 75% din media veniturilor salariale nete pe ultimele 12 luni, pentru o perioada de concediu de 1 an.

Dupa expirarea anului in care parintele beneficiaza de acest tip de concediu, se poate acorda concediu fara plata in intervalul de pana la 24 de luni de la nasterea copilului. De asemenea, statul va acorda parintelui o prima de reintoarcere la munca, daca acest lucru are loc inainte de expirarea primelor 12 luni de concediu.

Prima este in valoare de 500 de lei si se acorda lunar, pe perioada cuprinsa intre momentul reintoarcerii la munca si implinirea a 2 ani de la nasterea copilului.

Cel de-al doilea pachet de masuri se refera la acordarea unui concediu de 2 ani, cu o indemnizatie reprezentand 75% din media veniturilor salariale nete pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mica de 600 si nici mai mare de 1200 lei lunar. In aceasta situatie, prima de reintoarcere la munca nu se acorda.

In cazul copiilor cu dizabilitati, concediul parintiilor care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute de lege se acorda pentru o perioada de 3 ani, iar indemnizatia aferenta, in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, va fi cuprinsa intre 600 lei si 3.400 lei. Totodata, acordarea primei de reintoarcere la munca se realizeaza oricand, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.

Cititi mai multe detalii pe avocatnet.ro

Categories: