Actele de stare civila recunoscute de alte state fara a fi necesara apostila

0 Comments

Conform notei de fundamentare a legii elaborate de Ministerul Administratiei si Internelor (MAI), documentele romanesti de stare civila prezinta multiple elemente de similitudine cu extrasele multilingve de pe actele de stare civila, emise de autoritatile statelor parti la Conventia nr. 16. Astfel, aderarea Romaniei la Conventia nr.16 va facilita circulatia si recunoasterea documentelor de stare civila romanesti pe teritoriile statelor parti la Conventia nr.16, contribuind la eliminarea birocratiei si la reducerea falsurilor in actele de stare civila.

Potrivit Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Legea nr. 121/2005, apostila vizeaza un spectru larg de acte oficiale emise de autoritatile statale, inclusiv documentele de stare civila, in timp ce Conventia nr. 16 priveste doar extrasele multilingve de pe actele de stare civila.

Insa, conform MAI, Conventia nr.16 nu exclude aplicarea apostilei conform prevederilor Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, dar ofera posibilitatea eliberarii extraselor multilingve care produc efecte juridice pe teritoriul statului strain (domeniul teritorial al Conventiei), fara a necesita o procedura suplimentara de traducere si legalizare.

In prezent, eliberarea apostilei cu privire la actele administrative oficiale emise de autoritati ale administratiei publice centrale sau locale (inclusiv actele de stare civila) se realizeaza de catre institutiile prefectului, in baza art. 2 din OG nr. 66/1999, in limitele prevazute de Conventia de la Haga si potrivit Instructiunilor ministrului administratiei si internelor nr.82/2010 privind organizarea si desfasurarea activitatii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, cu plata unei taxe aferente, prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 128/2000, cu modificarile ulterioare.

Legea elaborata de MAI va intra in vigoare la 120 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. De asemenea, in termen de 120 de zile de la data publicarii sale, Ministerul Administratiei si Internelor va elabora si supune spre aprobare Guvernului, norme metodologice de punere in aplicare a prevederilor Conventiei nr. 16.

Apostila este, in fapt, o stampila aplicata de autoritatile competente ale unui stat semnatar al Conventiei de la Haga, pe actele oficiale intocmite in tara respectiva, care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Conventiei. Eliberarea apostilei previne utilizarea unor acte false care ar putea produce efecte juridice.

Apostila se aplica de institutiile prefectului pe actele oficiale administrative, emise de autoritatile administratiei publice centrale sau locale. Activitatea de eliberare a apostilei se desfasoara prin intermediul biroului de apostila, organizat in cadrul institutiilor prefectului.


Sursa: avocatnet.ro
 
Data adaugarii acestei stiri: 23/04/2012

Categories: